Kevan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2016: Keva pärjäsi hyvin vaikeissa olosuhteissa

17.08.2016

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan sekä koko julkisen sektorin eläkeasioita hoitavan Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 0,9 prosenttia eli 430 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-kesäkuussa sijoitukset tuottivat 6,6 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 44,8 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 44,9 miljardia euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertyi maksutuloa 2,6 miljardia euroa ja kunnallisia eläkkeitä maksettiin 2,4 miljardin euron arvosta. Kunta-alan työeläkevakuutettujen määrä oli kesäkuun lopussa noin 521 000 henkilöä.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen pitää sijoitustulosta hyvänä, kun otetaan huomioon pääomamarkkinoihin vaikuttaneet poikkeukselliset muutokset. Hän varoittaa kuitenkin, että sote-uudistukseen liittyvät valinnanvapaus-, yhtiöittämis- ja markkinaehtoistumisratkaisut aiheuttavat selvän uhan Kevan eläkkeiden rahoitukselle pidemmällä aikavälillä.

- Jos yksityinen ja kolmas sektori lisäävät sote-palveluissa markkinaosuuttaan, kuten uudistuksen tavoitteena tuntuu olevan, vähenee Kevan maksutulo välittömästi, mutta kustannukset hyvin pitkällä viiveellä. Työeläkejärjestelmien välille tarvitaan siirtymämaksu, joka tasoittaa soten markkinamuutosten vaikutuksia eläkejärjestelmään, Kietäväinen sanoo.

- Siirtymämaksulla tasattaisiin kasvavan työeläkejärjestelmän maksun alentamismahdollisuuksia ja supistuvan järjestelmän maksujen korotuspaineita sekä vähennettäisiin näin julkisten eläkemaksujen korotuksista aiheutuvia veronkorotuspaineita.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-kesäkuussa 0,9 %. Korkosijoitukset tuottivat 3,6 %, kun taas noteeratut osakkeet ja osakerahastot olivat 2,9 % tappiolla. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 1,9 % ja pääomasijoitusten sekä noteeraamattomien osakkeiden 5,7 %. Hedge-rahastot olivat tappiolla 2,1 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 44,8 miljardia euroa (44,9 miljardia euroa 30.6.2015). Korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 46,7 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 34,4 % ja kiinteistösijoitusten 6,6 % koko sijoitusvarallisuudesta. Pääomasijoitusten ja noteeraamattomien osakkeiden osuus oli 6,2 % ja hedge-rahastojen 6,1 %

- Vuoden 2016 ensimmäinen puolisko oli markkinoilla taas kerran hyvin levoton. Tuttujen yleiseen talouskasvuun liittyvien huolien ohella lisälevottomuutta toi Brexit, joka täristelee EU:n perusteita vielä pitkään. Kesäkuun lopun jälkeen myönteinen vire markkinoilla on kuitenkin edelleen jatkunut, mutta näköpiirissä ovat muun muassa Yhdysvaltojen presidentinvaalit, joiden lähestyessä markkinahuolet taatusti taas lisääntyvät, sanoo sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 8,5 miljardia euroa. Maksutulo pieneni hieman vuodentakaiseen verrattuna ja oli 2,6 miljardia euroa. Maksussa olevia kunnallisia eläkkeitä oli kesäkuun lopussa noin 382 000. Kunnallisia eläkkeitä maksettiin alkuvuonna vajaat 2,4 miljardia euroa eli runsaat 4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakulut ja poistot pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Kevan toimeenpanemat valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkkeet

Keva vastaa lähes koko julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin tammi-kesäkuussa runsaat 2,2 miljardia euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 92 miljoona euroa ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeitä 48 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko ja Kela maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Markkina-arvoinen tuloslaskelma ja avainluvut löytyvät Kevan verkkosivuilta.