Kevan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2016: Kevalla hyvä tulos haastavassa markkinatilanteessa

28.10.2016

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan sekä koko julkisen sektorin eläkeasioita hoitavan Kevan sijoitukset tuottivat syyskuun loppuun mennessä 4,2 % eli noin 1,9 miljardia euroa. Viime vuoden tammi-syyskuussa sijoitukset tuottivat 1,9 %. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 46,6 miljardia euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 43,1 miljardia euroa.

- Kevan sijoitustulos kuluvalta vuodelta on hyvä, etenkin kun sijoitustemme riskitasoa on edelleen laskettu merkittävästi viimeisen reilun vuoden aikana. Loppuvuotta varjostavat kuitenkin poikkeuksellisen monet epävarmuustekijät pääomamarkkinoilla, arvioi tulosta toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

- Näihin lyhyen aikavälin tuloksiin verrattuna on merkitykseltään aivan toisessa kokoluokassa Keva-eläkkeiden pitemmän aikavälin rahoituksen turvaaminen sote-uudistuksen yhteydessä. Jos eläkejärjestelmien välistä kokonaisvaltaista siirtymämaksua ei määritellä osana sote-uudistuksen valinnanvapausratkaisua, päädytään suurella todennäköisyydellä veronkorotuksiin eläkkeiden rahoittamiseksi. Koko suomalaisen työeläkejärjestelmän pidemmän aikavälin rahoituksen kestävyyden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että maamme kilpailukykyä kyetään vahvistamaan ja työllisyyttä parantamaan.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-syyskuussa 4,2 %. Korkosijoitukset tuottivat 5,7 % ja noteeratut osakkeet ja osakerahastot 2,6 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 2,6 % ja pääomasijoitusten sekä noteeraamattomien osakkeiden 8,0 %. Hedge-rahastojen tuotto oli 0,0 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 46,6 miljardia euroa (43,1 miljardia euroa 30.9.2015). Korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 46,5 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 35,3 % ja kiinteistösijoitusten 6,4 % koko sijoitusvarallisuudesta. Pääomasijoitusten ja noteeraamattomien osakkeiden osuus oli 6,2 % ja hedge-rahastojen 5,6 %

- Vuosi 2016 on ollut toistaiseksi taas yksi uusi aikaisemmasta ”normaalista” poikkeava vuosi. Korkotaso on painunut tasoille, joita ei aiemmin osattu juuri kuvitellakaan. Keskuspankkien toimet ja vaihtoehtojen vähyys ovat osaltaan tukeneet riskipitoisia markkinoita, kuten osakkeita, toteaa sijoitusjohtaja Ari Huotari.

- Vuotta on kuitenkin vielä paljon jäljellä ja vaikkapa vaalitulokset Italiassa ja Yhdysvalloissa voivat vielä isosti keikutella markkinoita.

Muutoksia Kevan organisaatiossa

Keva uudistaa johtamisjärjestelmäänsä ja organisaatiotaan 1.1.2017 alkaen. Suurimmat muutokset koskevat Kevan Asiakkuudet-toimintoa ja Yhteisten palveluiden toimintoa, jotka yhdistetään Asiakkuudet ja palvelut -toiminnoksi. Uudesta toiminnosta vastaa varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander.

Uudistuksella Keva valmistautuu palvelemaan kuntakonsernien lisäksi vuoden 2019 alusta myös maakuntakonserneja.

- Muutoksella tavoitellaan hyvää asiakaskokemusta, joka tuotetaan saumattomalla sisäisellä yhteistyöllä toimintatapoja uudistaen. Samalla vahvistetaan viestintää vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin. Lisäksi selkeytetään liiketoiminnan ja IT:n välistä yhteistyötä ja vastuita verkkopalvelujen kehittämisessä sekä järjestetään uudelleen sisäiseen valvontaan liittyviä toimintoja vahvistamalla compliance-toimintoa sijoitustoiminnan osalta, Kietäväinen kertoo.

Uudistusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 17.10.2016. Neuvotteluiden kohteena oli Asiakkuudet-toiminnon sekä Yhteiset palvelut -toiminnon koko henkilöstö, neuvotteluiden alkaessa yhteensä 169 henkilöä. Neuvottelujen tavoitteena ei ollut työn väheneminen. Hallitus päätti uudesta organisaatiosta 27.10.2016.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.