Kevan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2017: Kevalla hyvä sijoitustulos

27.10.2017

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan sekä koko julkisen sektorin eläkeasioita hoitavan Kevan sijoitukset tuottivat syyskuun loppuun mennessä 5,3 % eli noin 2,6 miljardia euroa. Viime vuoden tammi-syyskuussa sijoitukset tuottivat 4,2 %. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,9 miljardia euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 46,6 miljardia euroa.

- Työnantaja- ja henkilöasiakkailta saamiemme eläkemaksujen ja maksamiemme eläkkeiden erotus kääntyy ennusteidemme mukaisesti tänä vuonna hieman miinukselle ensimmäistä kertaa Kevan historiassa. Jatkokehitys on toki selvää, eli sijoitustuottojamme ja myöhemmin vastuurahaston pääomaa tarvitaan tulevina vuosina kasvavissa määrin eläkkeiden maksuun, arvioi toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-syyskuussa 5,3 %. Korkosijoitukset tuottivat 1,9 % ja noteeratut osakkeet ja osakerahastot 10,3 %. Pääomasijoitusten sekä noteeraamattomien osakkeiden tuotto oli 6,6 %, kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) 3,0 % ja hedgerahastojen 4,4 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,9 miljardia euroa (46,6 miljardia euroa 30.9.2016). Korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 43,7 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 37,2 % ja kiinteistösijoitusten 6,2 % koko sijoitusvarallisuudesta. Pääomasijoitusten ja noteeraamattomien osakkeiden osuus oli 6,7 % ja hedge-rahastojen 6,2 %.

- Vuoden 2017 tähänastinen sijoitustulos ylittää selvästi vuoteen kohdistuneet odotukset. Listattujen osakkeiden markkinakehitys on useimmilla markkinoilla jatkunut entisiä ennätyksiä rikkoen. Markkinoiden runsas likviditeetti on kaiken kaikkiaan tukenut kaikkia riskipitoisempia sijoituksia, sanoo sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 020 614 2201

Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205

Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, joka huolehtii julkisen sektorin eli kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioista. Kevalla on noin 1,2 miljoonaa henkilöasiakasta. Kunta-alan tulevaisuuden eläkkeitä turvataan muun muassa sijoitustoiminnalla, ja sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2017 kesäkuun lopussa 49,6 miljardia euroa. Organisaation virallinen nimi on Keva. Kuntien eläkevakuutus –nimestä luovuttiin vuonna 2011.