Kevan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2018: Kevan sijoitukset tuottivat kohtuullisesti

26.10.2018

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat syyskuun loppuun mennessä 1,7 % eli noin 857 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-syyskuussa sijoitukset tuottivat 5,3 %. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 52,6 miljardia euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 50,9 miljardia euroa.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväisen mielestä tulosta voidaan pitää kohtuullisena.

- Tulos vastaa ennakkoarvioitamme, markkinoiden muutos oli poikkeuksellisen pitkän nousun jälkeen varsin odotettu. Esimerkiksi isohko kehittyvien markkinoiden paino vetää tällä erää kokonaistuottoamme jonkin verran alaspäin. Mutta taas kerran pitää muistaa eläkesijoittajan ajallinen horisontti: toimintaa suunnitellaan ja seurataan aidosti pitkällä aikajänteellä, Kietäväinen painottaa.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-syyskuussa 1,7 %. Parhaiten tuottivat vaihtoehtoiset ja kiinteistösijoitukset; pääomasijoitusten sekä noteeraamattomien osakkeiden tuotto oli 12,1 %, kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) 3,5 % ja hedgerahastojen 3,3 %. Noteeratut osakkeet ja osakerahastot tuottivat 1,2 %, kun taas korkosijoitusten tuotto oli -0,2 %.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on edelleen hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 4,2 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,4 %. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 5,9 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 5,7 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 52,6 miljardia euroa (50,9 miljardia euroa 30.9.2017). Korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 40,5 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 37,9 % ja kiinteistösijoitusten 6,1 % koko sijoitusvarallisuudesta. Pääomasijoitusten ja noteeraamattomien osakkeiden osuus oli 8,4 % ja hedge-rahastojen 7,1 %.

Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotari kuvaa tilannetta yläpuolella pyörivinä pilvinä, jotka alkavat olla jo aika tummia.

- Lokakuussa sijoitusilmasto on huonontunut entisestään, esimerkiksi kotimaiset osakkeet ovat kärsineet aika pahasti. Markkinoita painaa huoli talouskehityksestä, koroista sekä mm. kauppasodasta ja Italian tilanteesta. Sinänsä pitkän hyvän jakson jälkeen on terveellistäkin hiukan tuuletella monia markkinoiden osia, Huotari sanoo.

- Näissä olosuhteissa positiivisenkin sijoitustuloksen saavuttaminen on haasteellista, Huotari lisää.

Vastuullisena sijoittajana Keva keskittyy jatkossa sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun. Osavuosituloksista ei jatkossa lähetetä erillistä mediatiedotetta, vaan tiedot julkaistaan jatkossa Kevan verkkosivuilla osoitteessa www.keva.fi/tulostiedot.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 020 614 2201
sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211


Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, joka huolehtii julkisen sektorin eli kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioista. Kevalla on noin 1,2 miljoonaa henkilöasiakasta. Kunta-alan tulevaisuuden eläkkeitä turvataan muun muassa sijoitustoiminnalla, ja sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2017 lopussa 51,9 miljardia euroa. Organisaation virallinen nimi on Keva. Kuntien eläkevakuutus –nimestä luovuttiin vuonna 2011.