Kevan osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2012: Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvin

12.09.2012

Lehdistötiedote 23.8.2012

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,0 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 31,8 miljardia euroa. Maksutuloa kertyi 2,5 miljardia euroa. Kunnallisia eläkkeitä maksettiin 1,9 miljardin euron arvosta. Markkina-arvoinen tulos oli 2,3 miljardia euroa. Vakuutettujen kuntatyöntekijöiden määrä oli kesäkuun lopussa noin 517 000 henkilöä.

Toimitusjohtaja Merja Ailuksen mukaan Kevan sijoitustoiminnan tuotto on jopa erittäin hyvä, etenkin kun otetaan huomioon pääomamarkkinoilla alkuvuonna edelleen jatkunut levottomuus ja markkinoiden voimakkaat heilahtelut.

- Tällaisena aikana on kuitenkin jatkossakin ensiarvoisen tärkeää huolehtia asianmukaisesta sijoitusriskien hallinnasta, Ailus painottaa.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto kulujen jälkeen oli tammi-kesäkuussa 6,0 %. Korkosijoitusten tuotto oli 5,4 % ja noteerattujen osakkeiden tuotto oli 7,6 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 2,4 %, pääomasijoitusten 7,0 %, hedgerahastosijoitusten 3,7 % ja hyödykesijoitusten -3,3 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 31,8 miljardia euroa (29,4 miljardia euroa 30.6.2011). Korkosijoitusten osuus sijoituksista oli kesäkuun lopussa 46,7 %, noteerattujen osakkeiden 37,4 %, kiinteistösijoitusten 8,0 % ja pääomasijoitusten 4,9 %. Hedgerahastosijoitusten osuus oli 2,2 % ja hyödykesijoitusten osuus 0,7 %.

- Vuoden 2012 ensimmäinen puolisko oli tosiaan varsin onnistunut sijoitustoimintamme osalta, toteaa sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Mutta samaan hengenvetoon Huotari sanoo, että isolla todennäköisyydellä syksyllä on taas edessä markkinamyllerryksiä eurokriisin seuraavien vaiheiden myötä.

- Lisäksi Yhdysvalloissa ovat edessä presidentin vaalit, joihin liittyvä poliittinen kilvoittelu on myös perinteisesti aiheuttanut markkinahäiriöitä, Huotari arvioi.

Kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 8,1 miljardia euroa eli 6 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Kevan maksutulo nousi 2,5 miljardiin euroon. Maksussa olevia kunnallisia eläkkeitä oli kesäkuun lopussa noin 350 000. Kunnallisia eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 1,9 miljardia euroa, mikä oli noin 8 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2011.

Kevan maksamat valtion, kirkon ja Kelan toimihenkilöiden eläkkeet

Vuoden 2012 alusta alkaen Keva on vastannut lähes koko julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin tammi-kesäkuussa 1,9 miljardia euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä noin 84 miljoonaa euroa ja Kelan toimihenkilöiden eläkkeitä noin 41 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko ja Kela maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Eläkkeiden käsittelyjärjestelmän uusiminen hidastanut jonkin verran asiakaspalvelua

Alkuvuosi on ollut Kevan eläkeratkaisutoiminnalle erittäin työntäyteinen, kun uutta eläkkeiden käsittelyjärjestelmää on otettu vaiheittain käyttöön.

- Paikka paikoin tämä on näkynyt tilapäisinä asiakaspalvelun ja eläkkeiden käsittelyn ruuhkautumisina. Käsittelyajat ovat hieman pidentyneet, mutta eläkehakemusten käsittely oli edelleen nopeampaa kuin työeläkesektorilla keskimäärin, toteaa johtaja Pertti Männistö.

- Uuteen eläkkeiden käsittelyjärjestelmään siirtyminen on jo voiton puolella ja eläkkeiden käsittelyssä ollaan pääsemässä edellisvuosien vauhtiin. Syntynyttä ruuhkaa puretaan kuitenkin vielä syksyn ajan. Jatkossa uuden eläkkeiden käsittelyjärjestelmän odotetaan lyhentävän eläkehakemusten käsittelyaikoja entisestään ja sujuvoittavan asiakaspalvelua.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201 tai 040 577 1907
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205 tai 0400 451 099
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832
Johtaja Pertti Männistö, puh. 020 614 2323 tai 040 528 8482

Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuotisluvut ovat tilintarkastamattomia.

Markkina-arvoinen tuloslaskelma milj. euroa

1-6/2012

1-6/2011

Muutos

2011

Maksutulo

2 465

2 283

8,0 %

4 545

Eläkemeno

-1 894

-1 749

8,3 %

-3 524

Sijoitustoiminnan nettotulos

1 799

141

1 176 %

-466

Toimintakulut, poistot ym.

-39

-36

8,3 %

-69

Markkina-arvoinen tulos

2 331

639

265 %

486

Avainlukuja

1-6/2012

1-6/2011

Muutos

2011

Eläkepäätökset (KuEL), kpl

18 831

*)

*)

*)

Eläkepäätökset (VaEL), kpl

5 944

*)

*)

*)

Eläkepäätökset (KiEL), kpl

773

*)

*)

*)

Eläkepäätökset (Kela), kpl

192

*)

*)

*)

Maksussa olevat eläkkeet (KuEL), kpl

349 970

343 000

2,0 %

349 000

Maksussa olevat eläkkeet (VaEL), kpl

272 870

275 530

-1,0 %

275 000

Maksussa olevat eläkkeet (KiEL), kpl

17 300

16 970

1,9 %

17 180

Maksussa olevat eläkkeet (Kela), kpl

5 770

5 700

1,2 %

5 745

KuEL-palkkasumma, milj. euroa

8 091

7 609

6,3 %

15 376

Vakuutettujen lukumäärä (KuEL)

517 000

511 000

1,2 %

515 000

Sijoitukset markkina-arvoin, milj. euroa

31 830

29 377

8,4 %

29 568

Sijoitusten markkinatuotto

6,0 %

0,5 %

-1,7 %

Kevan henkilökunnan lkm, vakinaiset

523

534

-2,1 %

524

*)vertailukelpoisia lukuja ei ole saatavilla