Kevan osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2017: Kevan tulos oli hyvä

09.08.2017

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan sekä koko julkisen sektorin eläkeasioita hoitavan Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,7 prosenttia eli 1 786 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-kesäkuussa sijoitukset tuottivat 0,9 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 49,6 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 44,8 miljardia euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertyi maksutuloa 2,5 miljardia euroa ja kunnallisia eläkkeitä maksettiin samoin 2,5 miljardin euron arvosta. Kunta-alan työeläkevakuutettujen määrä oli kesäkuun lopussa noin 517 000 henkilöä.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen pitää sijoitustulosta hyvänä.

- Keva on pitkäjänteinen sijoittaja, tämä korostuu mm. Kevan uudessa sijoitusstrategiassa, jonka Kevan hallitus hyväksyi kesäkuussa. Sijoittamisessa tavoitteena on turvata pitkällä aikavälillä hyvä tuotto kunta-alan eläkevaroille, Kietäväinen kertoo.

- Tämä vuosi on Kevalle merkittävä, sillä ulosmaksettavat eläkkeet ovat ensimmäistä kertaa suuremmat kuin työnantajien ja työntekijöiden maksamat eläkemaksut. Tämä ennakoitu muutos korostaa entisestään pitkän aikavälin sijoitustuoton merkitystä, Kietäväinen korostaa.

Kietäväinen muistuttaa, että sote- maakuntamuutoksen yhteydessä kunta-alan eläkemaksuperusteita suunnitellaan uudistettavaksi. Työnantajien maksamia eläkemaksuja on tarkoitus yksinkertaistaa monin tavoin. Kevan osakeyhtiö- ja muilta yhteisöjäseniltä suunnitellaan perittävän aina keskimääräistä TyEL-tasoa vastaava maksu. Yhtiöt voisivat Kevan asiakkaana turvata myös henkilöstönsä lisäeläke-etuudet ilman erillisiä lisäeläkevakuutuksia.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-kesäkuussa 3,7 %. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet ja osakerahastot, joiden tuotto oli 7,4 %. Korkosijoitusten tuotto oli 1,1 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 2,6 % ja pääomasijoitusten sekä noteeraamattomien osakkeiden 3,3 %. Hedge-rahastot tuottivat 3,1 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 49,6 miljardia euroa (44,8 miljardia euroa 30.6.2016). Korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 43,5 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 37,6 % ja kiinteistösijoitusten 6,2 % koko sijoitusvarallisuudesta. Pääomasijoitusten ja noteeraamattomien osakkeiden osuus oli 6,6 % ja hedge-rahastojen 6,1 %.

- Vuoden 2017 ensimmäinen puolisko oli kuin jatkoa viime vuodelle. Osakemarkkinat jatkoivat nousuaan ja rikkoivat monilla markkinoilla kaikkien aikojen ennätyksiä, toteaa sijoitusjohtaja Ari Huotari.

- On kuitenkin hyvä huomata, että pitkään jatkunut useiden omaisuuslajien, etenkin riskipitoisempien, nousu on lisännyt myös huolia jatkon kehityksen osalta. Kevan tulos alkuvuodelta on varsin hyvä, etenkin kun ottaa huomioon varautumisemme myös synkempien markkinanäkymien toteutumiseen. Loppuvuonna onkin taas mielenkiintoista nähdä, miten pitkälle nykyisen kaltainen markkinapsykologia kantaa, arvioi sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Kunta-alan palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 8,4 miljardia euroa, 0,2 prosenttia viime vuotta vähemmän. Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus näkyy pääasiassa heinäkuun palkkasumman kehityksessä sitä pienentäen. Näin ollen palkkasumma supistunee vuoden jälkimmäisellä puoliskolla enemmän kuin tammi-kesäkuussa. Maksutulo pieneni ensimmäisellä vuosipuoliskolla 100 miljoonaa euroa ja noin 4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja oli 2 498 miljoonaa euroa. Maksussa olevia kunta-alan eläkkeitä oli kesäkuun lopussa noin 393 000. Eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 2 479 miljoonaa euroa eli runsaat 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakulut ja poistot kasvoivat 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kevan toimeenpanemat valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkkeet

Keva vastaa lähes koko julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta. Valtion eläkkeitä maksettiin tammi-kesäkuussa 2292 miljoonaa euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 96 miljoona euroa ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeitä 49 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko ja Kela maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista Kevalle.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Markkina-arvoinen tuloslaskelma ja avainluvut löytyvät Kevan verkkosivuilla julkaistun tiedotteen yhteydestä

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, joka huolehtii julkisen sektorin eli kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioista. Kevalla on noin 1,2 miljoonaa henkilöasiakasta. Kunta-alan tulevaisuuden eläkkeitä turvataan muun muassa sijoitustoiminnalla, ja sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2017 kesäkuun lopussa 49,6 miljardia euroa. Organisaation virallinen nimi on Keva. Kuntien eläkevakuutus –nimestä luovuttiin vuonna 2011.