Kevan osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2013: Keva saavutti alkuvuonna hyvän tuloksen vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta

25.04.2013

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan sekä koko julkisen sektorin eläkeasioita hoitavan Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,8 % eli noin 1,3 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 35,8 miljardia euroa.

- Vuoden 2013 ensimmäinen neljännes on ollut varsin hyvä ja odotetunlainen. Olemme kuluvana vuonna jatkaneet aiempaa sijoitusfilosofiaamme ja pyrimme laadukkaaseen pitkän aikavälin sijoitustoimintaan painottaen riskienhallinnan merkitystä. Kuluva vuosi tarjoaa vielä kaikille kaltaisillemme sijoittajille merkittäviä haasteita, toteaa toimitusjohtaja Merja Ailus.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-maaliskuussa 3,8 %. Noteeratut osakkeet ja osakerahastot tuottivat 8,0 % ja korkosijoitukset 1,2 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 0,6 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitukset tuottivat 2,8 %, hedge-rahastot 3,4 % ja hyödykesijoitukset 0,1 %.

Korkosijoitusten osuus koko sijoitusvarallisuudesta oli 45,9 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 38,7 % ja kiinteistösijoitusten 7,5 %. Pääomasijoitusten osuus oli 4,9 %, hedge-rahastojen 2,4 % ja hyödykesijoitusten 0,6 % Kevan koko sijoitusvarallisuudesta.

- Tämän vuoden sijoitustuloksen suhteen ei ole ollut suuria odotuksia poikkeuksellisen hyvän edeltävän vuoden jälkeen. Erityisesti korkosijoitusten tuottopotentiaali vaikutti etukäteen arvioiden varsin vaatimattomalta. Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden vähyyden odotettiin tukevan osakemarkkinoita ja näin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pitkälti kävikin, arvioi sijoitusjohtaja Ari Huotari.

- Huhtikuun aikana levottomuus on lisääntynyt esimerkiksi globaalin talouskasvun osalta ja myös euroalueen ongelmat ovat valitettavasti vieläkin olemassa ja vahvasti läsnä, arvioi Huotari tulevaa.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt neljännesvuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Sijoituslajien osuudet on ilmoitettu osuutena sijoitusomaisuuden riskinmukaisesta markkina-arvosta.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus.