Kevan osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2014: Kevan sijoitustulos odotusten mukainen

29.04.2014

Julkisen sektorin eläkkeistä sekä kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,6 % eli reilut 600 miljoonaa euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 38,6 miljardia euroa.

- Sijoitustulos oli odotustemme mukainen, toteaa vt. toimitusjohtaja Pekka Alanen.

- Takana on useita sangen hyviä sijoitusvuosia finanssikriisin jälkeen. Maailmantalouden tilanne on kuitenkin edelleen epävarma ja se heijastuu luonnollisesti myös pääomamarkkinoihin. Tulos on hyvinkin tyydyttävä näissä olosuhteissa, Alanen kertoo.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-maaliskuussa 1,6 %. Noteeratut osakkeet ja osakerahastot tuottivat 1,1 % ja korkosijoitukset 1,7 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 1,0 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitukset tuottivat 5,2 %, hedge-rahastot 2,3 % ja hyödykesijoitukset 6,3 %.

Kevan sijoitusomaisuuden markkina-arvosta korkosijoitusten osuus sisältäen johdannaisten vaikutuksen oli 45,1 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 37,8 % ja kiinteistösijoitusten 7,1 %. Pääomasijoitusten osuus oli 5,5 %, hedge-rahastojen 3,9 % ja hyödykesijoitusten 0,6 %.

- Olemme siirtyneet aiempina vuosina totuttua alhaisempien sijoitustuottojen maailmaan, sitä ei voine kiistää, toteaa puolestaan sijoitusjohtaja Ari Huotari.

- Korkosijoituksista isohkoja tuottoja ei ole lähivuosina mahdollista odottaa ja osakesijoitukset ovat tuottaneet finanssikriisin jälkeen jo hyvin, sillekin kehitykselle on lopulta rajansa. Joten maailmalla on paljon koditonta sijoitusrahaa uutta kotia etsimässä.

Lisätietoja antavat

vt. toimitusjohtaja Pekka Alanen, p. 020 614 2349
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt neljännesvuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Sijoituslajien osuudet on ilmoitettu osuutena sijoitusomaisuuden riskinmukaisesta markkina-arvosta.