Kevan sijoitukset laskivat koronan varjossa

23.04.2020

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-maaliskuussa -10,4 %. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 50,2 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 52,5 miljardia euroa.

Koronapandemian seurauksena siirtyminen etätyöskentelyyn on Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväisen mukaan onnistunut hyvin.

- Eläkkeiden maksaminen ja käsittely, työnantaja- ja henkilövakuutettujen palvelut sekä muut palvelut toimivat etänä hyvin. Myös uusia poikkeusoloihin soveltuvia palveluja on kehitetty, hän kertoo. Henkilöstölle joka viikko tehtävät Kevafiilis-kyselyt osoittavat Kietäväisen mukaan, että kevalaisten fiilikset ovat hyvällä tasolla.

- Sijoitustoiminnassa on ollut keskeistä, että on kyetty onnistuneesti varmistamaan Kevan likviditeetti, Kietäväinen painottaa.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-maaliskuussa -10,4 prosenttia. Pääomasijoitukset tuottivat 3,2 % ja kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 1,4 %. Muiden sijoituslajien markkina-arvoiset tuotot olivat negatiivisia: noteerattujen osakkeiden tuotto oli -22,0 %, korkosijoitusten -5,7 % ja hedgerahastojen -3,0 %.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 3,6 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,1 %. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 1,4 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 3,8 %.

Korkosijoitusten osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 38,5 % (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) ja noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen 34,3 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 12,3 %, hedgerahastojen 7,7 % ja kiinteistösijoitusten 7,1 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan koronavirus oli tällä kertaa se tekijä, joka laukaisi pääomamarkkinoilla voimakkaan korjausliikkeen. Esimerkiksi osakemarkkinoiden lasku oli ennennäkemättömän nopea.

- Keskuspankkien ja muiden julkisten toimijoiden tukitoimet pysäyttivät tässä vaiheessa voimakkaimman laskun, ja markkinat ovatkin palautuneet pahimmasta vaiheesta jonkin verran, hän kertoo.

- Kuitenkin maailmantalouden näkymät ovat jo nykytilanteessa lähivuosille varsin synkät, eikä koronapandemian jatkokulusta ole vielä luotettavia arvioita. Pääomamarkkinoilla on taidettukin nähdä vasta tämän tarinan ensimmäinen jakso, Huotari arvioi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.