Kevan sijoituksilla mainio alkuvuosi

06.05.2019

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-maaliskuussa 5,5 % eli 2,7 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 52,5 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitusten markkina-arvo oli 51,2 miljardia euroa.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen arvioi tulosta eläkevakuuttajan pitkän tähtäimen näkökulmasta.

-Viime aikoina kovin vaihtelevassa sijoitusympäristössä tehty tulos on hyvä suoritus. Samalla pitää muistaa, että ”työeläkealan kvartaali” on 25 vuotta. Pitkän aikavälin tuotot ratkaisevat ja ne ovat Kevassa toimialan huippua, Kietäväinen muistuttaa.

-Keva uudistuu voimakkaasti ja katsomme vahvasti eteenpäin. Olemme alkuvuonna muun muassa käynnistäneet maaliskuussa hyväksytyn Kevan strategian toimeenpanon, Kietäväinen lisää.

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-maaliskuussa 5,5 prosenttia. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto oli 11,8 %. Korkosijoitukset tuottivat 2,5 %, hedgerahastot 2,0 % ja pääomasijoitukset 1,3 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 0,6 %.

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on hyvällä tasolla. Kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) raportointihetkeen oli vuotta kohti 4,0 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,3 %. Ilman pääomapainotusta viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 5,3 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 6,8 %.

Korkosijoitusten osuus Kevan koko sijoitusvarallisuudesta oli 40,3 % (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) ja noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen 36,4 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 9,5 %, hedgerahastojen 7,3 % ja kiinteistösijoitusten 6,4 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos on mainio, mutta markkinoiden toiminnassa on ollut myös epärationaalisia piirteitä.

-Pääomamarkkinat ja reaalitalouden kehitys ovat irtaantuneet toisistaan merkittävissä määrin, Huotari toteaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.