Kevan tilinpäätöstiedote 2012: Keva onnistui sijoitustoiminnassaan todella hyvin

12.03.2013

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat 12,9 prosenttia vuonna 2012. Eläkerahaston arvo kasvoi 34,7 miljardiin euroon (29,9 miljardia euroa vuonna 2011). Eläkerahaston kasvusta sijoitustoiminnan osuus oli 3,9 miljardia euroa ja maksutulosta rahastoitiin 0,9 miljardia euroa. Kunnallisen eläkejärjestelmän maksutulo oli 4,7 miljardia euroa.

Toimitusjohtaja Merja Ailuksen mukaan vuosi 2012 oli sijoitustoiminnassa onnistunut Euroopan haasteellisesta tilanteesta huolimatta.

- Onnistuimme erinomaisesti sijoitussalkun hajautuksessa ja riskienhallinta toimi hyvin. Vuosi 2012 oli samaan aikaan haastava ja mielenkiintoinen. Eurooppalaista keskustelua leimasi vaikea taloustilanne. Kotimaassa eläkeasioita käsiteltiin useissa työryhmissä, jotka selvittivät eläkejärjestelmän muutostarpeita ja toimivuutta, toteaa toimitusjohtaja Ailus.

- Keva otti käyttöön uuden eläkkeiden käsittelyjärjestelmän, minkä tavoitteena on eläkkeiden käsittelyn edelleen tehostaminen ja palvelun parantaminen. Uuden järjestelmän käyttöönotosta aiheutui henkilöasiakkaille ajoittain palvelutason tilapäistä heikkenemistä ja esimerkiksi eläkkeiden käsittelyajat olivat viime vuonna normaalia pidempiä. Samalla uusittiin verkkopalveluja ja nyt kaikilla julkisen sektorin työeläkkeensaajilla on mahdollisuus nähdä eläketietonsa Kevan verkkopalvelun kautta. Hoidimme vuoden aikana ensimmäistä kertaa lakisääteisesti koko julkisen sektorin henkilöstön eläkeasioita ja valmistauduimme palvelemaan myös valtion työnantaja-asiakkaita vuoden 2013 alusta, Ailus lisää.

Sijoitukset tuottivat erinomaisesti haasteellisesta vuodesta huolimatta

Kunta-alan eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto vuonna 2012 oli 12,9 prosenttia (vuonna 2011 -1,7 %). Sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2012 loppuun oli vuotta kohti 3,7 prosenttia. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottamattomana oli 5,3 prosenttia. Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa.

Omaisuuslajeista parhaan tuloksen tekivät osakesijoitukset (noteeratut osakkeet 17,2 prosenttia). Korkosijoitukset tuottivat 11,5 prosenttia, pääomasijoitukset 10 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 4,7 prosenttia. Pienemmistä omaisuuslajeista hedge-rahastot tuottivat 10,4 prosenttia ja hyödykesijoitukset 5,2 prosenttia. Kevan sijoitusomaisuuden riskinmukaisesta markkina-arvosta korkosijoitukset olivat vuoden lopussa 48 prosenttia, noteeratut osakkeet 36,2 prosenttia, kiinteistöt 7,9 prosenttia, pääomarahastot 5 prosenttia, hedge-rahastot 2,3 prosenttia ja hyödykesijoitukset 0,6 prosenttia.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari on syystäkin tyytyväinen vuoden 2012 tulokseen.

- Onnistuimme sijoitustoiminnassa hyvin, vaikka vuosi oli monella tapaa haastava. Pääomamarkkinoiden ennustettavuus on finanssikriisin jälkeen ollut heikkoa ja on sitä edelleen, selventää sijoitusjohtaja Huotari.

Sijoitusjohtaja Huotari arvioi, ettei vuodesta 2013 tule aiemman vuoden kaltaista ja erityisesti korkosijoitusten tuottopotentiaali on heikompi.

Maksutulo jatkoi kasvuaan

Kunnallisen eläkelain (KuEL) piirissä olevia vakuutettuja oli vuoden 2012 lopussa noin 520 000 työntekijää (1 prosentti edellistä vuotta enemmän). KuEL-palkkasumma oli 16,1 miljardia euroa, mikä on 4,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011.

KuEL-maksutuloa kertyi noin 4,7 miljardia euroa vuonna 2012 (4,4 miljardia euroa vuonna 2011). Kasvua maksutulossa oli edellisvuoteen verrattuna 6,6 prosenttia. KuEL-maksutulo koostui työnantajan ja työntekijän palkkaperusteisista maksuista sekä työantajalta perittävistä eläkemenoperusteisesta ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta.

Kunnalliseen eläkejärjestelmään on karttunut eläkevastuurahaston määrää enemmän maksamattomia etuuksia. Vuoden 2012 lopussa karttuneiden eläke-etuuksien pääoma-arvon arvioitiin olevan yhteensä 98 miljardia euroa. Kattamattoman pääoma-arvon määrä pieneni vuoden aikana vajaalla 2 miljardilla eurolla, koska eläkevastuurahasto kasvoi vuonna 2012 enemmän kuin etuuksien pääoma-arvo.

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Merja Ailus puh. 020 614 2201

sijoitusjohtaja Ari Huotari puh. 020 614 2205 tai 0400 451 099

talousjohtaja Tom Kåla puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832

johtaja Pertti Männistö puh. 020 614 2323 tai 040 528 8482

Lisätietoja myös Kevan verkkosivuilta.