Kevan tilinpäätöstiedote 2017: Kevalla menestyksekäs vuosi sijoituksissa ja toiminnan uudistamisessa

22.02.2018

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat viime vuonna 7,7 prosenttia, eli n. 3,7 miljardia euroa.

Vuoden lopussa sijoitusten markkina-arvo oli 51,9 miljardia euroa (48,5 miljardia euroa vuonna 2016). Kunnallisen eläkejärjestelmän maksutulo oli 4,8 miljardia euroa ja maksetut eläkkeet 5,0 miljardia euroa. Ensimmäistä kertaa siis Kevan saamat eläkemaksut olivat pienemmät kuin maksetut eläkkeet. Tämä ero kasvaa varsin nopeasti tulevina vuosina.

- Kevan viime vuoden tulos oli hyvä: sijoitustulos pysyi hyvällä tasolla ollen toimialan kärkeä, ja Kevan uudistushankkeita vietiin eteenpäin, kertoo toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

- Vuosi 2017 oli Kevalle muutosten vuosi, Kietäväinen sanoo. -Vuoden alusta toteutunut eläkeuudistus sujui osaltamme hyvin ja eläkehakemusten käsittelyajat olivat edelleen alan nopeimpia. Etenimme tuloksellisesti muutoshankkeissamme ja digitaalisten palvelujen käyttöönotossa, Kietäväinen kertoo.

Vuonna 2017 Kevan sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto kulujen jälkeen oli 7,7 prosenttia (edellisenä vuonna 7,4 prosenttia). Sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2017 loppuun oli vuotta kohti 4,3 prosenttia. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,5 prosenttia. Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa. Viiden vuoden reaalituotto ilman pääomapainotusta on ollut 6,5 prosenttia ja kymmenen vuoden 3,8 prosenttia.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan sijoitustulokseen voidaan olla tyytyväisiä. - Sijoitustuloksemme sekä vuodelta 2017 että eläkesijoittajalle merkityksellisemmiltä pitemmiltä aikajaksoilta on hyvä, etenkin kun otetaan huomioon maltillinen riskitasomme. -Olemme sijoitustoiminnassamme varautuneet myös siihen, että pääomamarkkinoiden kehitys ei jatku niin auvoisena, kuin mihin on finanssikriisin jälkeen totuttu, Huotari sanoo.

Omaisuuslajeista parhaan tuloksen tekivät noteeratut osakkeet (14,5 %) ja pääomasijoitukset (12,7 %). Myös kiinteistösijoitusten (7,9 %) ja hedge-rahastojen (5,7 %) tuotto oli hyvä. Korkosijoitusten tuotto oli tyydyttävä (1,8 %).

Kevan sijoitusomaisuuden riskinmukainen markkina-arvo oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 51,9 miljardia euroa. Markkina-arvosta korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 41,9 prosenttia, noteerattujen osakkeiden osuus 38,5 prosenttia, kiinteistöjen 6,3 prosenttia, pääomasijoitusten 7,1 prosenttia sekä hedgerahastosijoitusten 6,3 prosenttia.

Kunta-alan maksutulo väheni

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän piirissä olevia vakuutettuja oli vuoden 2017 lopussa noin 515 000 henkilöä (vuonna 2016 519 000). Palkkasumma oli 16,8 miljardia euroa (vuonna 2016 16,9 miljardia euroa).

Maksutuloa jäsenyhteisöiltä kertyi noin 4,79 miljardia euroa vuonna 2017 (4,97 miljardia euroa vuonna 2016). Maksutulo väheni edellisvuoteen verrattuna 3,5 prosenttia.

Valtion eläkkeisiin 4,6 miljardia euroa

Valtion eläketurvan piirissä oli vuoden 2017 lopussa noin 135 000 vakuutettua. Keva maksoi vuoden aikana valtion eläkkeitä 4,6 miljardia euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia.

Kirkon eläketurvan mukaan vakuutettuja oli vuoden 2017 lopussa noin 18 000. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemeno oli noin 196 miljoonaa euroa. Kelan toimisuhde-eläkkeiden eläkemeno oli noin 99 miljoonaa euroa.

Kukin eläkejärjestelmä vastaa omasta rahoituksestaan ja rahaston sijoitustoiminnasta. Keva vastaa kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta sekä koko julkisen sektorin työeläkeasioiden toimeenpanosta.

Keva on hoitanut lakisääteisesti valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa henkilöasiakkaiden osalta vuoden 2011 alusta sekä evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen eläkejärjestelmän toimeenpanoa vuoden 2012 alusta.

Vuoden 2013 alusta Keva on hoitanut valtion eläketurvan valtiotyönantajiin liittyvät lakisääteiset tehtävät ja vuoden 2017 alusta lakisääteisesti evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksujen keräämisen.

Keva ei julkaise painettua vuosikertomusta, vaan tulos- ja vuosiraportit julkaistaan verkkosivuillamme Tulostiedot-sivulla. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan sivuillamme 7.3.2018 Kevan valtuuskunnan käsittelyn ja hyväksynnän jälkeen.

Vuoden 2018 ensimmäinen neljännesvuosikatsaus julkaistaan viikolla 17.

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, joka huolehtii julkisen sektorin eli kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioista. Kevalla on noin 1,2 miljoonaa henkilöasiakasta. Kunta-alan tulevaisuuden eläkkeitä turvataan muun muassa sijoitustoiminnalla, ja sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2017 lopussa 51,9 miljardia euroa. Organisaation virallinen nimi on Keva. Kuntien eläkevakuutus –nimestä luovuttiin vuonna 2011.

Liitteet