LähiTapiola Eläkeyhtiö onnistui haastavassa sijoitusympäristössä

22.08.2013

LähiTapiola Eläkeyhtiön osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2013

  • LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna 1.1.–30.6.2013 oli 1,6 prosenttia.
  • Sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto oli 5,2 prosenttia (30.6.2003-30.6.2013) ja viiden vuoden keskimääräinen tuotto oli 5,1 prosenttia (30.6.2008-30.6.2013).
  • Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 24,9 prosenttia. Vakavaraisuusasema oli 2,1.

LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuotto vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa oli käyvin arvoin laskettuna 1,6 prosenttia (3,7 % 06/2012). Sijoitusten arvo kesäkuun lopussa oli 10 205,3 miljoonaa euroa (9 446,8 milj. euroa 06/2012).

Sijoitusmarkkinoilla koettiin epävakautta vuoden toisella neljänneksellä

Sijoitusmarkkinoiden alkuvuoden hyvä kehitys taittui vuoden toisella neljänneksellä. Muutoksen taustalla olivat odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan mahdollisesta kiristymisestä talouden asteittaisen vakiintumisen myötä. ”Korkotason nousu Euroopassa ja Yhdysvalloissa laski joukkovelkakirjojen tuottoja. Osakemarkkinoilla kurssilasku oli voimakasta. Erityisesti kehittyvien markkinoiden korko- ja osakesijoitukset laskivat merkittävästi. Sijoitusstrategiamme toimi hyvin tässä haastavassa markkinatilanteessa ja kesän edetessä sijoitustuotot palautuivat hyvälle tasolle”, kertoo sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Osakesijoitusten tuotto oli toisen vuosineljänneksen lopussa 4,4 prosenttia. Osakemarkkinoilla koettiin kvartaalin loppupuolella voimakasta kurssilaskua, joka johtui markkinoiden odotuksista rahapolitiikan kiristymisen suhteen. Osakesijoituksista parhaiten tuottivat sijoitukset USA:n osakemarkkinoille. Korkotason voimakas nousu vaikutti korkosijoitusten tuottoon, joka oli kvartaalin lopussa –0,4 prosenttia. Hedge-rahastojen tuotto oli hyvä ja valittu strategia toimi hyvin tasoittaen muissa omaisuusluokissa nähtyä kurssiheilahtelua. Hedge-rahastojen tuotto oli 2,8 prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 1,7 prosenttia. Pääomarahastot tuottivat hyvin ja tuotto oli toisen vuosineljänneksen lopussa 5,2 prosenttia.

”Sijoittajien reagointi mahdolliseen rahapolitiikan muutokseen Yhdysvalloissa oli voimakas, mutta emme näe kuitenkaan, että rahapolitiikan kiristämisellä vaarannettaisiin vielä hyvin epävarmaa talouden elpymistä”, toteaa sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo. ”Talouskasvun haasteet tiedostetaan yleisesti. Pitkäjänteisessä sijoitusstrategiassamme korostetaan kykyä reagoida markkinoiden odotuksissa tapahtuviin muutoksiin ”, Hiidenpalo lisää.

”LähiTapiola Eläkeyhtiön vakavaraisuusaste säilyi vahvana”, toteaa toimitusjohtaja Satu Huber. Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 24,9 prosenttia. Vakavaraisuusasema eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan oli 2,1. Ilman tasoitusmäärää tai tilapäisiä lakimuutoksia vakavaraisuusaste olisi ollut 21,7 prosenttia (19,6 %) ja vakavaraisuusasema 1,8 (2,2).

LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusio etenee suunnitelmien mukaisesti

LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusioituminen etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa ja uuden työeläkeyhtiön on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2014. Molempien yhtiöiden yhtiökokoukset sekä Finanssivalvonta antoivat kesäkuussa hyväksynnän fuusion toteutumiselle. ”Uuden yhtiön nimeksi valittiin Elo, joka kuvastaa työntekoa, pysyvyyttä, eläkkeen tuomaa turvaa ja yrittäjyyttä. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo tulee olemaan työeläkealan keskeinen vaikuttaja, joka kantaa vastuuta ihmisistä ja yrityksistä koko niiden elinkaaren aikana”, Satu Huber kertoo.

Lisätiedot

LähiTapiola Eläkeyhtiön osavuosikatsaus 30.6.2013
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. (09) 453 2619
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. (09) 453 3310