LähiTapiola Eläkeyhtiöllä hyvät sijoitustuotot vuoden 2013 ensimmäisellä kvartaalilla

25.04.2013

LähiTapiola Eläkeyhtiön osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2013

  • LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna 1.1.–31.3.2013 oli 2,8 %.
  • Vakavaraisuusaste vahvistui ja oli maaliskuun lopussa 27,4 prosenttia. Vakavaraisuusasema oli 2,5.
  • Sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto on 5,7 prosenttia (31.3.2003-31.3.2013) ja viiden vuoden keskimääräinen tuotto on 5,0 prosenttia (31.3.2008-31.3.2013).

LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuotto vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä käyvin arvoin laskettuna oli 2,8 prosenttia (4,2 % 03/2012). Sijoitusten arvo maaliskuun lopussa oli 10 388,1 miljoonaa euroa (9 654,4 milj. euroa 03/2012).

Sijoitusmarkkinoilla vahva alkuvuosi haastavasta talousympäristöstä huolimatta

Sijoitusmarkkinoiden hyvä kehitys jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Osakemarkkinoiden kehitystä tukivat matala korkotaso ja keskuspankkien sitoutuminen elvyttävään rahapolitiikkaan. Talouden haasteet Euroopassa näkyivät kasvavana työttömyytenä ja teollisuuden näkymien heikentymisenä. Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelyn aiheuttama osakemarkkinoiden lasku jäi lyhytkestoiseksi.

– Osakesijoitusten vahva tuotto nosti sijoitustemme tuoton erinomaiselle tasolle vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Matalan korkotason vuoksi korkosijoitusten vaikutus kokonaistuottoon jäi aikaisempia kvartaaleja pienemmäksi. Sijoitusympäristö säilyi suosiollisena selvistä reaalitalouden haasteista huolimatta, kertoo sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Omaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, joiden tuotto kokonaisuutena ylsi 7,1 prosenttiin. Noteerattujen osakkeiden kohdalla osakevalinnoissa onnistuttiin erinomaisesti ja tuotot ylsivät 7,8 prosenttiin. Erityisesti yhdysvaltalaisten osakkeiden tuotto oli poikkeuksellisen hyvä 16,1 prosenttia.

Korkosijoituksista parhaiten tuottivat yrityslainat. Erityisesti High Yield -sijoitusten 2,4 prosentin tuotto nousi muita korkosijoituksia korkeammaksi. Korkosijoitusten tuotto oli kokonaisuudessaan 0,3 prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 0,9 prosenttia. Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto kasvoi merkittävästi edeltävistä kvartaaleista ja oli 2,7 prosenttia.

LähiTapiola Eläkeyhtiön 27,4 prosentin vakavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli vahva ja toimialan parhaimpia (25,3 % 03/2012). Vakavaraisuusasema eli toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan oli 2,5 (3,2).

LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusio etenee

Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö muodostavat uuden työeläkeyhtiön 1.1.2014. Yhtiöiden hallitukset hyväksyivät maaliskuun lopussa fuusion puitesopimuksen ja sulautumissuunnitelman. Fuusio edellyttää vielä viranomaisten ja yhtiökokousten hyväksyntää. Uuden työeläkeyhtiön nimi julkistetaan myöhemmin kevään aikana.

– Olemme tekemässä suurta ja työeläkealan kannalta historiallistakin fuusiota, LähiTapiola Eläkeyhtiön toimitusjohtaja Satu Huber kertoo. – Uudessa yhtiössä tavoitteenamme on muun muassa kehittää asiakkaidemme kilpailukykyä vahvistavia yritysrahoituksen ja työhyvinvoinnin palveluja. Asiakkaiden lisäksi fuusio hyödyttää koko suomalaista yhteiskuntaa lisäämällä työeläkejärjestelmän tehokkuutta ja toimintavarmuutta.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. (09) 453 2619
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. (09) 453 3310