LähiTapiola Eläkeyhtiön osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2013: Osakemarkkinoiden vahva kehitys tuki sijoitustuottoja vuoden 2013 kolmannella kvartaalilla

24.10.2013
  • LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna 1.1.–30.9.2013 oli 3,5 %.
  • Vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa vahvalla tasolla 24,7 prosenttia. Vakavaraisuusasema oli 2,0.
  • Sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto oli 5,2 prosenttia (30.9.2003–30.9.2013) ja viiden vuoden keskimääräinen tuotto oli 6,0 prosenttia (30.9.2008–30.9.2013).

LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuotto vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana käyvin arvoin laskettuna oli 3,5 prosenttia (6,8 % 09/2012). Sijoitusten käypä arvo syyskuun lopussa oli 10 338,9 miljoonaa euroa (9 785,1 milj. e).

Sijoitusmarkkinoilla vahva kesä

Sijoitusmarkkinoiden hyvä kehitys jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Erityisesti osakemarkkinoiden kehitys oli vahvaa, ja monilla osakemarkkinoilla nähtiin kaksinumeroisia nousuprosentteja yhden kvartaalin aikana. Yrityslainamarkkinat pysyivät vakaina ja Etelä-Euroopan maiden valtionlainojen korkoero Saksaan pieneni. Saksan ja USA:n valtionlainoissa sen sijaan nähtiin pientä korkotason nousua.

”Osakesijoitusten erinomainen menestys tuki sijoitustuottojamme vuoden kolmannella neljänneksellä. Kokonaisuutena LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuotot yli kaksinkertaistuivat kesäkuun lopun tilanteesta. Keskeisin selitys vahvalle markkinakehitykselle oli Yhdysvaltain keskuspankin Fedin päätös vastoin markkinaodotuksia jatkaa arvopapereiden osto-ohjelmaa toistaiseksi. Lisäksi talouskehityksessä nähtiin kesän aikana orastavia merkkejä paremmasta niin Yhdysvalloissa kuin myös Euroopassa”, kertoo sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Vuoden alusta tarkasteltuna omaisuusluokista parhaiten tuottivat noteeratut osakesijoitukset, joiden tuotto ylsi 10,0 prosenttiin. Erityisesti suomalaiset osakkeet tuottivat poikkeuksellisen hyvin, 21,5 prosenttia. Muista omaisuusluokista vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto oli hyvällä tasolla 3,4 prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 2,3 prosenttia. Korkosijoitusten arvo oli samalla tasolla kuin vuoden alussa.

”Markkinoiden epävarmuus kasvoi jonkin verran alkusyksyn aikana Yhdysvaltain pitkittyneen budjettikiistan takia. Toisaalta reaalitalous on osoittanut elpymisen merkkejä, mikä yhdessä keskuspankkien edelleen jatkuvan elvyttävän rahapolitiikan kanssa antaa tukea markkinoille”, Hanna Hiidenpalo toteaa.

LähiTapiola Eläkeyhtiön vakavaraisuus pysyi edelleen vahvalla tasolla ollen 24,7 prosenttia syyskuun lopussa (26,1 % 09/2012). Vakavaraisuusasema eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan oli 2,0 (3,0).

LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusio loppusuoralla

LähiTapiola Eläkeyhtiö ja Eläke-Fennia muodostavat uuden työeläkeyhtiön 1.1.2014. Yhtiön nimeksi tulee Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Muodostuva kokonaisuus on merkittävä vaikuttaja työeläkevakuutusmarkkinoilla. Elon yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on yli 17 miljardia. Noin 3 miljardin euron vakuutusmaksutulo merkitsee noin neljänneksen markkinaosuutta yksityisen sektorin työeläkevakuutusmarkkinoilla.

Uuden yhtiön kulmakivet ovat kustannustehokkuus sekä korkealaatuisten työeläkepalveluiden tuottaminen asiakkaille. ”Fuusion valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tämän syksyn fuusiokiireistä huolimatta teemme kaikkemme, jotta asiakkaiden palvelu sujuu saumattomasti fuusion toimeenpanon aikana. Kaiken suunnittelumme lähtökohtana on asiakkaiden etu”, kertoo LähiTapiola Eläkeyhtiön toimitusjohtaja Satu Huber. ”Elo jatkaa tiivistä yhteistyötä sekä LähiTapiolan että Fennian kanssa. Kumppaniverkostomme kautta Elon palveluja tarjotaan lähellä asiakasta kaikkialla Suomessa.”

Tulostiedotteen lisätiedot löytyvät LähiTapiola Eläkeyhtiön verkkosivuilta

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. (09) 453 2619
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. (09) 453 3310