LähiTapiola Eläkeyhtiön tilinpäätös 2013

04.03.2014
  • LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitusten tuotto vuodelta 2013 oli käyvin arvoin laskettuna 5,4 prosenttia.
  • Vakavaraisuusaste oli vuoden lopussa vahvalla tasolla, 25,1 prosenttia. Vakavaraisuusasema oli 1,9.
  • Sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto oli 5,3 prosenttia (1.1.2004–31.12.2013) ja viiden vuoden keskimääräinen tuotto 7,0 prosenttia (1.1.2009–31.12.2013).

LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuotto vuonna 2013 oli 5,4 prosenttia käyvin arvoin laskettuna (9,0 % 12/2012). Sijoitusten käypä arvo vuoden 2013 lopussa oli 10 443,1 miljoonaa euroa (9 935,8 milj. euroa).

Vakavaraisuus pysyi edelleen vahvalla tasolla ja oli vuoden lopussa 25,1 prosenttia (27,0 %). Vakavaraisuusasema eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan oli 1,9 (2,7). Vakavaraisuusaste ennen tasoitusmäärää olisi ollut 22,0 prosenttia (ilman tilapäisiä lakimuutoksia 21,9 % 12/2012) ja vakavaraisuusasema 1,7 (2,2).

Osakkeet tuottivat hyvin vuonna 2013

LähiTapiola Eläkeyhtiön osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten, 14,1 prosenttia (16,3 % vuonna 2012). Osakesijoitusten osuutta kasvatettiin sijoitusjakaumassa vuoden toisella puoliskolla jonkin verran.

Korkosijoitusten tuotto oli 0,2 prosenttia (7,4 %). Korkotason asteittaisen nousun vuoksi korkotuotot jäivät vuotta 2012 alhaisemmaksi. LähiTapiola Eläkeyhtiön korkoriskiä pienennettiin vuoden aikana. Korkosijoituksista parhaiten tuottivat yrityslainat, joiden tuotto oli vuoden lopussa 2,6 prosenttia.

Vuoden 2013 aikana LähiTapiola Eläkeyhtiön vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta sijoitusjakaumasta kasvatettiin. Vaihtoehtoisten sijoitusten kautta hajautetaan muiden omaisuusluokkien riskejä. Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto oli hyvällä tasolla, 5,5 prosenttia.

LähiTapiola Eläkeyhtiön noteeraamattomien osakesijoitusten vuosituotto oli hyvä, 9,8 prosenttia (30,9 %). LähiTapiola Eläkeyhtiö jatkoi aktiivista toimintaansa kotimaisilla pääomasijoitusmarkkinoilla. Tästä osoituksena oli osallistuminen Fortumin Suomen sähkönsiirtoverkkojen hankintaan vuoden 2013 joulukuussa.

Toiminnan tehokkuus mahdollistaa kilpailukykyiset asiakashyvitykset

LähiTapiola Eläkeyhtiön kokonaistulos oli 70,2 miljoonaa euroa (464,1 milj. e). Hoitokustannustulos oli 17,0 miljoonaa euroa (17,9 milj. e) ylijäämäinen. Liikekulut olivat 74,9 prosenttia vakuutusmaksun hoitokustannustulosta (72,3 %). Kokonaisliikekulut nousivat edellisestä vuodesta 11 prosenttia lähinnä fuusiovalmisteluista johtuen ja olivat 68,5 miljoonaa euroa (61,6 milj. e). Asiakashyvityksiin siirretään 29,3 miljoonaa euroa (27,8 milj. e) eli 0,48 prosenttia TyEL-palkkasummasta (0,47 %).

LähiTapiola Eläkeyhtiön vakuutusmaksutulo nousi 2,6 prosenttia ja oli vuonna 2013 yhteensä 1 602,7 miljoonaa euroa (1 561,6 milj. e). TyEL-maksutulo nousi 2,4 prosentilla 1 380,5 miljoonaan euroon (1 347,8 milj. e) ja YEL-maksutulo 3,9 prosentilla 222,2 miljoonaan euroon (213,7 milj. e).

LähiTapiola Eläkeyhtiössä oli vuoden 2013 lopussa TyEL-vakuutettuna 217 775 henkilöä (210 572 hlöä). TyEL-vakuutusten määrä nousi 3,8 prosentilla 26 265 kappaleeseen (25 314 kpl). YEL-vakuutusten lukumäärä kasvoi noin 1,9 prosenttia ja oli vuoden lopussa 51 953 kappaletta (50 997 kpl).

Uusmyynnissä LähiTapiola Eläkeyhtiön osuus säilyi vahvana. TyEL-vakuutusten uusmyynnissä markkinaosuus oli vakuutusten kappaleilla mitattuna 27 prosenttia. YEL-vakuutusten myynnissä jatkui myönteinen kehitys ja markkinaosuus oli kappaleilla mitattuna 27 prosenttia.

Eläkepäätöksiä annettiin vuoden 2013 aikana 12 097 kappaletta (11 566 kpl). LähiTapiola Eläkeyhtiössä eläke- ja kuntoutushakemusten käsittely oli selvästi alan keskiarvoa nopeampaa. Päätökset annettiin asiakkaille keskimäärin noin 10 päivää alan keskiarvoa nopeammin.

Eläkkeensaajien lukumäärä kasvoi yli kahdella prosentilla ja oli vuoden 2013 lopussa 125 266. Eläkkeitä ja korvauksia maksettiin yhteensä 1 490,4 miljoonaa euroa (1 384,7 milj. e) eli eläkemeno kasvoi noin 7,6 prosenttia.

Uusi työeläkeyhtiö Elo aloitti toimintansa vuoden vaihteessa

LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusio toteutettiin onnistuneesti 1.1.2014 ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa. Elo on merkittävä vaikuttaja työeläkevakuutusmarkkinoilla. Elon yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on yli 18 miljardia. Noin 3 miljardin euron vakuutusmaksutulo merkitsee noin neljänneksen markkinaosuutta yksityisen sektorin työeläkevakuutusmarkkinoilla.

Elon toiminnan kulmakivet ovat kustannustehokkuus sekä korkealaatuisten työeläkepalveluiden tuottaminen asiakkaille. Elo jatkaa tiivistä yhteistyötä sekä LähiTapiolan että Fennian kanssa. Kumppaniverkoston kautta Elon palveluja tarjotaan lähellä asiakasta kaikkialla Suomessa.

Tilinpäätöskalvot

Lisätiedot:

Satu Huber, LähiTapiola Eläkeyhtiön toimitusjohtaja (31.12.2013 saakka), puh. 020 703 5811

Hanna Hiidenpalo, LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitusjohtaja (31.12.2013 saakka), puh. 020 703 5668