Positiivinen korkopaperien kehitys ja onnistunut osakejakauma toivat Veritakselle hyvän sijoitustuoton alkuvuonna

12.09.2012

Lehdistötiedote 23.8.2012

  • Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat 3,7 prosenttia ajanjaksolla 1.1.–30.6.2012
  • Korko- ja osakesijoitukset tuottivat parhaiten, 4,3 ja 4,0 prosenttia
  • Maksutulo nousi 10 prosenttia 227,6 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
  • Yhtiön vakavaraisuus vahvistui 19,8 prosenttiin vuodenvaihteen 17,7 prosentista, ja vakavaraisuussuhde oli 2,2.

Yrityslainojen korkea osuus ja vahva kotimainen osakesalkku varmistivat Veritas Eläkevakuutuksen sijoituksille 3,7 prosentin kokonaistuoton alkuvuonna. ”Muiden kuin julkisyhteisöjen myöntämät joukkovelkakirjalainat toivat kaikista sijoituslajeista parhaimman tuoton, 5,6 prosenttia”, Veritas Eläkevakuutuksensijoitusjohtaja Staffan Sevón kertoo. Korkosijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 4,3 prosenttia.

Osakemarkkinat kehittyivät myönteisesti vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. ”Toisella vuosineljänneksellä alkuvuoden hyvä vauhtimme hieman hidastui, osakesijoituksemme tuottivat yhteensä 4,0 prosenttia. Noteeratut osakkeet ylsivät 4,3 prosentin tuottoon”, Sevón analysoi. Veritaksen kiinteistöt tuottivat 3,1 prosenttia.

Yhtiön vakavaraisuus vahvistui vuodenvaihteen 17,7 prosentista 19,8 prosenttiin, mikä on 2,2-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Maksutulon kasvu jatkuu vahvana

Veritas Eläkevakuutus vahvistaa asemaansa pienten ja keskisuurten yritysten työeläkevakuuttajana. ”Maksutulomme on vuodentakaisesta noussut 10 prosenttia. Vajaa neljä prosenttiyksikköä kasvusta tulee maksunkorotuksista, mutta loppu on puhdasta kasvua meille. Asiakkaamme voivat hyvin, ja viime vuoden erinomainen myyntitulos näkyy nyt maksutulon lisäyksenä”, Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman selvittää alkuvuoden kehitystä.

Veritas Eläkevakuutuksen kokonaistulos oli 44,3 miljoonaa euroa (-36,4 miljoonaa euroa 30.6.2011). Yhtiön kustannustehokkuutta kuvaava hoitokustannusosa oli 88,7 prosenttia (83,5) ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet
Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1–6/2012 (pdf)
Sijoitusjohtaja Staffan Sevónin ajatuksia Veritaksen sijoitustuloksesta ja vallitsevasta sijoitusilmastosta (pdf)

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Staffan Sevón, puh. 010 5501 1899, 040 772 7834
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138