Taloussuhdanne heijastui Veritaksen maksutulon kehitykseen – hyvä sijoitustulos vahvisti vakavaraisuutta

13.02.2014
  • Maksutulo laski 1,2 prosenttia 452,8 (458,2) miljoonaan euroon
  • Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset nousivat 7,3 prosenttia 432,0 (402,8) miljoonaan euroon
  • Sijoitusten kokonaistuotto oli 7,4 (11,3) prosenttia vuonna 2013. Sijoitetun pääoman arvo nousi 170 miljoonaa euroa 2,4 miljardiin euroon
  • Vakavaraisuusaste vahvistui 27,6 (24,1) prosenttiin vastuuvelasta, eli 2,1-kertaiseksi suhteessa vakavaraisuusrajaan
  • Yhtiön tehokkuutta mittaava hoitokustannustulos nousi 91,0 (89,9) prosenttiin.

Veritaksen maksutulo laski vuonna 2013. Tämä johtui osittain Veritaksen vakuuttaman palkkasumman laskusta, osittain luottotappioiden lisääntymisestä. ”En ole yllättynyt kehityksestä”, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman sanoo.

”Talouden yleinen suhdanne näkyy nyt tuloksessamme. Globalisaatioefekti on vuoden 2013 aikana saavuttanut asiakaskuntamme, pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat tähän mennessä ehkä pärjänneet taloustilanteeseen nähden paremmin kuin suuryritykset.” Vuoden 2013 lopulla Veritas vakuutti 1,8 prosenttia vähemmän työntekijöitä kuin vuotta aiemmin. TyEL-vakuutettujen määrä oli 53 339.

YEL-työtuloon perustuva maksutulo nousi 1,1 prosenttia 252,1 miljoonaan euroon. ”On ilahduttavaa nähdä että yrittäjät, epävarmoista markkinanäkymistä huolimatta, suhtautuvat eläketurvaansa vakavasti.” YEL-vakuutettujen määrä laski 3,7 prosenttia ja oli vuodenvaihteessa 10 870.

Eläkkeensaajien määrä nousi 3,1 prosenttia ja oli 28 424 (27 581). Veritas maksoi yhteensä 432,0 (402,8) miljoonaa euroa eläkkeitä ja muita korvauksia. Viime vuonna Veritaksessa käsiteltiin eniten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkehakemuksia (1 388 ja 1 660 päätöstä).

Osakemarkkinoiden suotuisa kehitys nosti sijoitustuottoja

Veritaksen sijoitukset tuottivat yhteensä 7,4 prosenttia vuonna 2013. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, 18,3 prosenttia. Osakesalkun kokonaistuotto oli 16,7 prosenttia. ”Osakemarkkinoiden hyvä kehitys erityisesti viimeisellä kvartaalilla vaikutti myönteisesti kokonaistuottoomme”, sijoitusjohtaja Niina Bergring kertoo.

Sijoitustoiminnan kokonaistulosta laskee korkosijoitusten maltillisempi tuotto. ”Korkosijoituksemme tuottivat 1,5 prosenttia, mikä oli nousevassa korkoympäristössä kuitenkin kohtuullisen hyvin.” Kiinteistösijoitukset tuottivat hyvin, 5,9 prosenttia.

”Pidemmällä seurantajaksolla Veritaksen tuotot ovat erittäin hyviä, viiden viimeisen vuoden aikana reaalituottomme on ollut 5,1 prosenttia. Vuodesta 1997 vuotuinen reaalituotto on ollut 4,1 prosenttia”, Bergring kertoo.

Eläkeyhtiöiden onnistuminen sijoitustoiminnassaan on tärkeää työeläkkeiden rahoituksen ja työeläkemaksujen maltillisen kehityksen takaamiseksi. Eläketurvakeskus käyttää pitkän aikavälin ennusteissaan 3,5 prosentin reaalituotto-olettamaa.

Vakavaraisuus vahvistui

Hyvä sijoitustulos vahvisti Veritaksen vakavaraisuutta ja vakavaraisuuspääoma nousi 541,1 miljoonaa euroon eli 27,6 prosenttiin vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoma oli 2,1-kertainen suhteessa vakavaraisuusrajaan.

Vakavaraisuussäännökset muuttuivat 1.1.2013. Vakavaraisuuspääoma muodostuu nykyään aiemmasta toimintapääomasta ja tasoitusvastuusta. 31.12.2012 asti toimintapääoma sisälsi tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavan erän. Vuoden 2012 päättyessä Veritaksen vakavaraisuusaste oli 24,1 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 2,4.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Tuloskatsaus 1-12/2013 on luettavissa Veritaksen verkkosivuilta.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138