Valtion Eläkerahaston 1.1.–30.9.2020 sijoitustuotto -2,5 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 5,1 %

28.10.2020

Talouden toipuminen kevään notkahduksesta jatkui heinä-syyskuun aikana. Taloudellista kehitystä edesauttoi kauppojen ja ravintoloiden aukiolo ja täten ihmiset pääsivät viettämään lähes normaalia elämää. Kuitenkin matkailuliiketoiminnan käyttöasteet olivat erittäin matalat. Jakson lopulla oli merkkejä rajoitusten kiristämisestä uudelleen. Koronaviruksen leviäminen jatkui globaalisti, mutta erityisesti Euroopassa leviäminen oli saavuttamassa jakson lopulla huolestuttavia piirteitä.

Osakemarkkinat jatkoivat toipumistaan heinä-syyskuun aikana. Yritysten tulokset olivat odotuksia parempia ja ennusteet talouden tulevasta kehityksestä paranivat jakson aikana. Korkotaso pysyi vakaana Yhdysvalloissa ja euroalueella. Lyhyet ja pitkät korot vakiintuivat eivätkä juuri muuttuneet jakson jälkipuoliskolla.

Yleinen talouspoliittinen keskustelu oli siirtymässä huoleen valtioiden velkaantumisesta. Samalla keskuspankkien taseet eivät juurikaan kasvaneet kriisin akuutin vaiheen jälkeen. Inflaatio pysyi matalana eikä sen kiihtymisestä ollut merkkejä. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot pysyivät kriisistä huolimatta kohtuullisella tasolla. Tulot eivät kuitenkaan suuntaantuneet normaalilla tavalla kulutukseen eivätkä täten tukeneet riittävässä määrin talouden kasvun edellytyksiä. Kotitalouksien säästämisaste kasvoi.

Jakson lopussa alkoi olla selviä merkkejä koronaviruksen toisen aallon voimistumisesta Euroopassa. Toisen aallon voimistuminen nosti uusien tautitapausten määrän suuremmaksi kuin keväällä. Eri puolilla maailmaa oli samanaikaisesti sekä ensimmäisen aallon jatkumista sekä toisen aallon voimistumista. Koko maailmassa tautitapaukset jatkoivat kasvuaan, mutta kuitenkin heikkenevällä nopeudella. Loppuvuoden kehityksen kannalta koronaviruksen leviäminen sekä Yhdysvaltain presidentinvaalit määrittänevät osakkeiden sekä myös talouskasvun suunnan.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen seurannan kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.9.2020 oli 19,8 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli -2,5 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.10.2015–30.9.2020) keskimääräinen nimellistuotto oli 4,8 ja viimeisten kymmenen vuoden 5,1 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,2 prosenttia.

Sijoitusten reaalituotoksi kolmelta ensimmäiseltä neljännesvuodelta muodostui -2,5 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 4,1 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 3,8 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen reaalituotto on ollut 3,8 prosenttia.

Valtion näkökulmasta sijoitustoiminnan tuottoa voidaan verrata myös valtionvelan kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumiseksi kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenenä viime vuonna VERin vuosituotto on ollut keskimäärin 3,5 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä noin 6,7 miljardia euroa suurempi kuin kulloistakin rahastoa vastaavalle määrälle laskettu valtionvelan kumulatiivinen keskikustannus samalta ajalta.

VERissä seurataan pitkän aikavälin tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen vertaamalla toteutunutta tuottoa globaaliin indeksiin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.

Tammi–syyskuun 2020 yksityiskohtainen tarkastelu

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti VERin sijoitukset jaetaan korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Syyskuun lopussa korkosijoitusten osuus oli 37,3 prosenttia, osakesijoitusten 51,6 prosenttia ja muiden sijoitusten 10,7 prosenttia. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat kolmen ensimmäisen neljännesvuoden ajalta -0,4 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset -4,1 prosenttia.

Lisätietoja:

Yllä oleva on ote Valtion Eläkerahaston ajanjaksoa 1.1.-30.9.2020 koskevasta osavuosikatsauksesta. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Valtion Eläkerahaston verkkosivuilla:

VERin 1.1.–30.9.2020 sijoitustuotto -2,5 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 5,1 %

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: 0295 201 210

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 19,8 miljardia euroa syyskuun 2020 lopussa.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

Linkit ja liitteet

Sijoitukset riskin mukaisesti ryhmiteltynä 30.9.2020 (pdf)