Valtion Eläkerahaston alkuvuosi 2017 suotuisa

05.05.2017

Sijoitusmarkkinoiden kehitys jatkui alkuvuonna 2017 pääosin suotuisana. Globaali reaalitalous oli laaja-alaisella nousu-uralla, joka säteili myös sijoitusympäristöön. Erityisesti tulevaisuutta ennakoivat indikaattorit olivat monilla talousalueilla korkeilla tasoilla, mutta myös toteutunut kehitys oli monin osin vahvistuvaa.

Sijoitusmarkkinoiden kannalta olennaista oli samalla se, että myönteissävyinen talouskehitys ei näyttänyt vielä olevan nopeasti johtamassa keskuspankkipolitiikan voimakkaisiin kiristyksiin, vaikkakin Yhdysvalloissa rahapolitiikan suunta onkin jo kääntynyt.

Sijoittajien riskinottohalun kanssa käsikkäin kulkevat markkinat, erityisesti osakkeet sekä kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset, jatkoivat alkuvuonna edellisvuoden positiivisessa vireessä.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen arvioinnin kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 31.3.2017 oli 19,2 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,0 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.4.2012 – 31.3.2017) keskimääräinen nimellistuotto oli 6,9 ja viimeisten kymmenen vuoden 4,7 prosenttia.

Sijoitusten reaalituotoksi muodostui 3,1 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 6,1 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 3,1 prosenttia.

Valtion näkökulmasta on perusteltua verrata sijoitustoiminnan tuottoa valtionvelan keskimääräiseen kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumista varten kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenen viime vuoden ajalta VERin tuotto on ollut keskimäärin 2,2 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Nykymuotoisen toiminnan aikana vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä runsaat 5 miljardia euroa suurempi kuin valtionvelan keski-kustannus samalta ajalta.

VERissä seurataan sijoitustoiminnan onnistumista useilla eri mittareilla. Yksinkertainen tapa tarkastella tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen on verrata toteutunutta tuottoa globaaliin indeksin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.

Lisätietoja:

Yllä oleva on ote Valtion Eläkerahaston alkuvuotta 2017 koskevasta osavuosikatsauksesta. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Valtion Eläkerahaston verkkosivuilla:

Valtion Eläkerahaston alkuvuosi 2017 suotuisa