Valtion Eläkerahaston osavuosiraportti 1.1.-30.9.2013: Sijoitusten tuotto 4,1 prosenttia

24.10.2013

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. - 30.9.2013 oli 4,1 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 11,3 prosenttia. VER:n kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto on 5,7 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 16,0 miljardia euroa (15,4 miljardia euroa 31.12.2012). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 50,7 (54,6) prosenttia, osakesijoituksia 41,3 (38,4) pro­senttia ja muita sijoituksia 8,0 (7,0) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli -1,7 prosenttia ja osakesijoitusten 12,8 prosenttia. Muissa sijoituksissa saavutettiin 2,6 prosentin tuotto.

Alkuvuoden tuottokehitys on ollut hyvä. Yhdysvaltojen rahapolitiikka on viime kuukausien ajan ohjannut markkinoiden suuntaa. Korkojen nousu on pysynyt maltillisena paremmista talousnäkymistä huolimatta. Osakemarkkinoiden tuotto Pohjoismaissa ja Suomessa on ollut erinomainen. Kehittyvät taloudet ja niiden valuutat ovat olleet ristitulessa, mutta näiden markkinoiden tilanne on jossain määrin tasoittunut. Hiukan parantuneen taloustilanteen ansiosta markkinat ovat kestäneet Yhdysvaltojen politiikassa jatkuneen jännitystilan, toteaatoimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Arvio eläkemaksutuotoista tammi-syyskuulta 2013 on 1,2 miljardia euroa. Kertymä vastaa vuoden 2012 lukuja.

Valtion Eläkerahastosta siirrettiin varoja valtion talousarvioon syyskuun loppuun mennessä yhteensä 1,3 miljardia euroa. Vastaavana aikana viime vuonna siirto oli 1,2 miljardia euroa.

Markkinatilanne

Maailmantalouden kehitys oli vuoden alussa vaimeaa. Euroalue nousi taantumasta vuoden toisella neljänneksellä ja luottamusindikaattorit ennakoivat kasvun jatkuvan loppuvuonna. Yhdysvalloissa ja Japanissa kasvu on jatkunut koko ajanjakson. Myös Kiinan talous piristyi kesän aikana alkuvuoden vaimean kasvun jälkeen. Keskuspankit ovat pitäneet rahapolitiikan elvyttävänä eikä Yhdysvalloissakaan ole ryhdytty vielä rajoittamaan elvytyksen määrää. Syyskuussa markkinoiden epävarmuus kasvoi, kun Yhdysvalloissa budjetin ja velkakaton nostamiseen liittyvät neuvottelut eivät edenneet.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli -1,7 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 8,8 prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto jäi negatiiviseksi, vaikka vuoden kolmas neljännes oli positiivinen. Tämä johtui touko-kesäkuun aikana tapahtuneesta korkojen noususta. Parhainta absoluuttista tuottoa tarjosivat High Yield-lainat ja Investment Grade-tasoiset yrityslainat.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 12,8 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 16,8 prosenttia.

Osakkeet elpyivät kolmannella neljänneksellä heikon toisen neljänneksen jälkeen. Sijoittajien riskihalukkuus nousi jälleen kesän aikana ja etenkin syyskuussa nähtiin maailman osakemarkkinoilla laajamittaista nousua. Helsingin pörssin tuotto oli syyskuussa poikkeuksellisen hyvä, pääosin Nokian vahvan nousun myötä. VER:n osakesijoituksista sijoitukset Pohjoismaiden ja Japanin osakemarkkinoille ovat tuottaneet vuoden aikana parhaiten. Heikoimmin ovat tuottaneet sijoitukset kehittyville markkinoille.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 2,6 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 3,5 prosenttia.

Parhaiten muista sijoituksista tuottivat velkaan sijoittavat Private Credit rahastot sekä pääomarahastot. Etenkin pääomarahastot hyötyivät osakemarkkinoiden kesällä tapahtuneesta elpymisestä.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

VER:N AVAINLUKUJA

30.9.201330.9.201231.12.2012
Sijoitukset, milj. euroa (markkina-arvoin)16 01614 99115 359
Korkosijoitukset8 1268 2388 380
Noteeratut osakesijoitukset6 6075 7335 899
Muut sijoitukset1 2821 0201 080
Sijoitussalkun jakauma, %
Korkosijoiutkset50,7 %55,0 %54,6 %
Noteeratut osakesijoitukset41,3 %38,2 %38,4 %
Muut sijoitukset8,0 %6,8 % 7,0 %
1.1-30.9.20131.1-30.9.20121.1-31.12.2012
Sijoitusten tuotto, %4,1 %8,9 %11,3 %
Korkosijoitukset, %-1,7 %7,0 % 8,8 %
Noteeratut osakesijoitukset, %12,8 %13,1 %16,8 %
Muut sijoitukset, %2,6 %1,9 % 3,5 %