Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 11,3 prosenttia

06.03.2013

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto vuonna 2012 oli 11,3 pro­sent­tia (-2,3 prosenttia 2011). Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 15,4 miljardia euroa (13,7 miljardia euroa 2011). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 54,6 (56,6) prosenttia, osakkeita 38,4 (36,4) pro­senttia ja muita sijoituksia 7,0 (6,9) prosenttia.

Valtion Eläkerahaston tuotto oli hyvällä tasolla vuonna 2012. Sekä korko- että osakemarkkina­sijoitusten tuotot nousivat hyviksi. Korkosijoitusten tuotto oli 8,8 prosenttia ja osake­sijoitusten 16,8 prosenttia.

Rahoitusmarkkinoiden tilanne rauhoittui vuoden 2012 aikana. Yleinen korkotaso aleni ja sijoittajien riskin kantokyky vahvistui. Tämä tarjosi eläkesijoittajalle suotuisan ympäristön. Vuoden jälkipuoliskolla Euroopan valtioiden rahoituskriisi ei enää aiheuttanut markkinoita liikuttavia tilanteita. Alentunut korkotaso mahdollisti hyvän korkosijoitusten tuoton ja vuoden loppua kohden huomio alkoi kohdistua talouskasvuun. Euroopan haasteet niin julkisten talouksien kuin talouskasvunkin osalta ovat edelleen suuret. Keskuspankkien toimet ovat kuitenkin vahvistaneet uskoa ongelmien hoitokykyyn.

· VER:n tuotto oli hyvällä tasolla. Rahoitusmarkkinoiden rauhoittuminen auttoi hyvien sijoitustuottojen saavuttamisessa vuonna 2012. Alkaneen vuoden osalta huomio kiinnittyy talouskasvuun ja sen toivottuun kohenemiseen. Alkuvuoden heilahtelu markkinoilla ei vielä anna riittävää tukea toiveen toteutumiselle ja joudutaan vielä odottamaan vahvempia talouden piristymisen merkkejä, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

VER:n tuotto ylitti sille asetetun pitkän aikavälin tuottotavoitteen, sillä sen kymmenen vuoden (2003-2012) keskimääräinen vuosituotto 6,0 prosenttia ylittää valtion velan efektiivisen kustannuksen. Vastaavalla ajalla valtion velan efektiivinen keskimääräinen kustannus on ollut 3,5 prosenttia.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Lisätietoja VER:n verkkosivuilta.