Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 3,0 prosenttia

24.04.2013

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. - 31.3.2013 oli 3,0 pro­sent­tia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 11,3 prosenttia. VER:n kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto on 6,4 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 15,8 miljardia euroa (15,4 miljardia euroa 31.12.2012). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 52,2 (54,6) prosenttia, osakesijoituksia 40,3 (38,4) pro­senttia ja muita sijoituksia 7,5 (7,0) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli 0,2 prosenttia ja osakesijoitusten 7,4 prosenttia. Muis­sa sijoituksissa saavutettiin 0,6 prosentin tuotto.

· Alkuvuoden kehitys sijoitusmarkkinoilla on ollut hyvä. Kyproksen kriisin ratkaisu oli onnistunut, koska kriisi ei heijastunut muihin maihin. VER:n alkuvuoden sijoitus­tuotto perustui osakemarkkinoiden vahvaan nousuun. Osakesijoituk­semme tuottivat 7,4 prosenttia. Koko sijoitussalkun 3,0 prosentin tuottoa ensimmäisten kolmen kuukauden ajalta voidaan pitää hyvänä, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Arvio eläkemaksutuotoista tammi-maaliskuulta on 387 miljoonaa euroa. Kertymä on samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Valtion Eläkerahastosta siirrettiin varoja valtion talousarvioon maaliskuun loppuun men­nessä yhteensä 420 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 aikana VER siirtää valtion talousarvioon enemmän varoja kuin sille on arvioitu kertyvän eläkemaksutuottoja.

Markkinatilanne

Maailmantalouden näkymissä nähtiin orastavia merkkejä talouden kääntymisestä parempaan vuoden 2013 ensimmäisten kuukausien aikana. Tämä näkyi etenkin talouden luottamusindikaattoreiden kohentumisena Atlantin kummallakin puolella. Epävarmuutta vähensi myös Yhdysvalloissa tehty viime hetken kompromissi, jolla vältettiin jyrkät veronkorotukset ja saatiin nostettua tilapäisesti lainanoton velkakattoa. Suotuisa kehitys kuitenkin katkesi helmikuun lopussa, kun Italian vaalitulos teki hallituksen nopean kokoamisen mahdottomaksi. Maaliskuun aikana Kyproksen tilanteen kriisiytyminen aiheutti suurta huolta maan selviytymisestä velkaongelmiensa ratkaisemisessa. Maaliskuun loppupuolella talousluvut heikkenivät uudelleen.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli 0,2 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 8,8 prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto päätyi hivenen plussalle huolimatta alkuvuoden korkojen noususta. Tämä maltillinen tuottokehitys näkyi lähes kaikissa korko-omaisuusluokissa. Parhainta tuottoa ajanjaksolla tarjosivat High Yield-lainat ja kehittyvien maiden lainat.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 7,4 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 16,8 prosenttia.

Vuoden 2013 ensimmäinen neljännes sujui positiivisissa merkeissä osakemarkkinoilla. Vuosi lähti nousujohteisesti liikkeelle heti vuoden alusta sijoittajien allokoidessa lisää varoja osakemarkkinoille. Positiivinen sentimentti kantoi läpi neljänneksen, vaikka sentimenttiä horjuttivat hetkellisesti muun muassa niin Italian vaalien sekava tulos kuin myös Kyproksen pankkikriisin kärjistyminen. Parhaiten neljänneksellä tuottivat VER:n osakesijoitukset Japaniin sekä Pohjois-Amerikkaan.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 0,6 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 3,5 prosenttia.

Muissa sijoituksissa absoluuttisen tuoton rahastoja lukuun ottamatta ensimmäisen neljänneksen tuotot heijastelevat pääasiassa rahastojen kassavirtamuutoksia ja siksi kokonaistuotto jäi vielä varsin vaatimattomaksi. Salkun paras tuotto saavutettiin absoluuttisen tuoton rahastoissa.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Lisätietoja myös VER:n verkkosivuilta.