Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 5,4 prosenttia

18.04.2012

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. - 31.3.2012 oli 5,4 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli -2,3 prosenttia. VER:n viiden vuoden tuottojen keskiarvo on 2,8 prosenttia ja kymmenen vuoden keskiarvo 5,3 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 14,5 miljardia euroa (13,7 miljardia euroa 31.12.2011). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 54,9 (56,6) prosenttia, osakesijoituksia 38,1 (36,4) prosenttia ja muita sijoituksia 7,0 (6,9) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli 2,7 prosenttia ja osakesijoitusten 10,8 prosenttia. Muissa sijoituksissa saavutettiin 0,4 prosentin tuotto.

- VER:n sijoitustuotto oli hyvällä tasolla. Alkuvuosi sijoitusmarkkinoilla oli erinomainen. Osakemarkkinoiden nousu oli voimakasta ja korkotaso pysyi matalana. Näin nopean osakemarkkinan nousun jälkeen keskeisenä tekijänä loppuvuodelle on talouskasvun jatkuminen Euroopassa ja globaalisti, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Arvio eläkemaksutuotoista tammi-maaliskuulta on 389 miljoonaa euroa. Kertymä vastaa vuoden 2011 lukuja.

Valtion Eläkerahastosta siirrettiin varoja valtion talousarvioon maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 411 miljoonaa euroa. Vastaava määrä 1.1. - 31.3.2011 oli 387 miljoonaa euroa.

Markkinatilanne

Maailmantalouden näkymät parantuivat vuoden 2012 ensimmäisten kuukausien aikana. Myös euroalueen velkakriisissä koettiin alkuvuonna hengähdystauko. Tämä johtui EKP:n kahdesta massiivisesta rahoitusoperaatiosta, joissa se toi markkinoille yli tuhat miljardia euroa kolmen vuoden rahoitusta yhden prosentin korolla. Kehitystä tuki samanaikainen talouslukujen paraneminen ja Kreikan maksukyvyttömyyden välittömän uhan poistuminen sekä toisen tukipaketin hyväksyminen maalle. Suotuisa kehitys kuitenkin katkesi maaliskuun jälkimmäisellä puoliskolla, kun talousluvut kääntyivät odotuksia heikommiksi ja etenkin Espanjan valtiontalouden tila paljastui aikaisempaa huonommaksi.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli 2,7 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli 4,1 prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli ensimmäiseltä neljännekseltä hyvä. Tämä näkyi etenkin kehittyvien maiden valtionlainojen ja yrityslainasalkun tuotoissa. Valtionlainojen tuotot jäivät maltillisiksi johtuen korkotason alhaisuudesta. Parhainta tuottoa ajanjaksolla tarjosivat High Yield-lainat ja kehittyvien maiden lainat.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 10,8 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli -12,3 prosenttia.

Vuoden 2012 ensimmäinen neljännes sujui pääosin nousujohteisesti osakemarkkinoilla. Markkinasentimentissä oli neljänneksen aikana selkeästi havaittavissa parannusta edellisvuoteen verrattuna. Etenkin EKP:n pankeille suuntaama lainaohjelma sai hyvän vastaanoton osakemarkkinoilla. Huolenaiheet olivat samat kuin tähänkin asti, eli edelleen markkinoita huolestuttavat etenkin eteläisen Euroopan valtioiden rahoituksellinen tilanne. Parhaiten VER:n osakesijoituksista tuottivat sijoitukset Pohjoismaihin ja kehittyville markkinoille.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 0,4 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli 6,1 prosenttia.

Muissa sijoituksissa ensimmäisen neljänneksen tuotot olivat vielä varsin vaatimattomat heijastellen lähinnä kassavirtamuutoksia salkuissa. Kiinteistörahastosijoituksia lukuun ottamatta tuotot olivat kuitenkin positiiviset. Yleinen markkinatilanteen paraneminen oli absoluuttisen tuoton rahastojen positiivisten tuottojen taustalla.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio. VER:n tehtävänä on hoitaa sille uskottua varallisuutta pitkäjänteisesti ja huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

Avainluvut löytyvät Valtion Eläkerahaston sivuilla julkaistusta lehdistötiedotteesta.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.