Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 7,4 prosenttia

30.04.2015

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. – 31.3.2015 oli 7,4 pro­sent­tia. VER:n kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto on 5,9 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 18,7 miljardia euroa (17,6 miljardia euroa 31.12.2014). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 50,0 (50,4) prosenttia, osakesijoituksia 40,3 (39,5) pro­senttia, vaihtoehtoisia sijoituksia 6,9 prosenttia ja muita sijoituksia 3,0 prosenttia. Luvut sisältävät johdannaisten vaikutuksen.

Korkosijoitusten tuotto oli 1,8 prosenttia ja osakesijoitusten 16,7 prosenttia. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa saavutettiin 0,8 prosentin tuotto ja muissa sijoituksissa 0,9 prosentin tuotto.

- Markkinoilla vuoden alun tuottojen kehitys on ollut varsin vahva. Etenkin osakkeissa tuotot ylsivät erinomaiselle tasolle. Positiivista markkinakehitystä niin osakkeissa kuin koroissa tuki keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka. VER:n sijoitusten tuotto oli kokonaisuutena hyvä päätyen 7,4 prosenttiin. Jatkossa yleisen korkotason alhaisuus asettaa haasteita korkosijoitusten tuotolle, toteaa toimitusjohtajan sijainen Maarit Säynevirta.

Eläkerahastosta siirrettiin varoja valtion talousarvioon maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 569 miljoonaa euroa, joka on 134 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtion eläkerahastolain (VERL) mukaisesti rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vastaa 40 prosenttia valtion vuotuisesta eläkemenosta. Joulukuussa 2014 eduskunta päätti, että poikkeuksellisesti vuonna 2015 rahastosta siirretään talousarvioon edellä mainitun lisäksi enintään 500 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtajan sijainen Maarit Säynevirta puh: (09) 2515 7027 tai 050 369 9972

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli 1,8 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2014 oli 4,9 prosenttia.

Euroopan keskuspankki aloitti maaliskuussa määrällisen elvytyksen, joka laski korkoja entisestään. Korkosijoitusten tuotto olikin ensimmäiseltä kvartaalilta odotuksia parempi. Absoluuttisesti paras tuotto tuli kehittyviltä lainamarkkinoilta, jotka hyötyivät vahvana pysyneestä sijoitusvirrasta riskillisempiin sijoitusluokkiin.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 16,7 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2014 oli 11,7 prosenttia.

Vuosi 2015 käynnistyi osakemarkkinoilla erittäin positiivisissa tunnelmissa ja ensimmäisen neljänneksen osaketuotto oli erinomainen. Euroopan keskuspankin velkakirjojen osto-ohjelma otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan ja tämä vahvisti entisestään osakemarkkinoiden vahvaa sentimenttiä. Euro jatkoi alkuvuoden aikana heikentymistään useimpia muita valuuttoja vastaan vahvistaen omalta osaltaan euromääräisiä osaketuottoja.

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto oli 0,8 prosenttia.

Vaihtoehtoisissa sijoituksissa ensimmäisen neljänneksen tuotot ovat perinteisesti vielä odottelua tulevasta. Salkun sijoitusluokista pääoma- ja kiinteistörahastot tuottivat parhaiten tuoton ollessa molemmissa selvästi positiivinen. Pääomasijoituksissa vahva osakemarkkinakehitys tukee hyvää tuottojen kehitystä. Alhainen korkotaso on lisännyt sijoittajien kiinnostusta reaaliomaisuuteen ja siten positiivinen vire kiinteistömarkkinoilla on jatkunut myös vuoden alussa.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 0,9 prosenttia.

Muihin sijoituksiin luettavat absoluuttisen tuoton rahastot tuottivat 3,3 prosenttia ajanjaksolla. Parhaiten absoluuttisen tuoton salkussa tuottivat makrorahastot, jotka hyötyivät jo edellisvuonna alkaneista trendeistä, kuten vahvistuvasta dollarista. Luottomarginaalit kaventuivat entisestään ja alkuvuosi oli vaikea erityisesti rahastoille, jotka keskittyvät luottojen uudelleenjärjestelyyn.

Tarkemmat avainluvut löytyvät Valtion Eläkerahaston verkkosivuilta.