Valtion Eläkerahaston sijoitustuotto alkuvuonna 0,9 prosenttia

25.08.2016

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. – 30.6.2016 väliseltä ajalta oli 0,9 pro­sent­tia. Toisen vuosineljänneksen tuotto oli 1,8 prosenttia.

Sijoitusten keskimääräinen vuosituotto viimeiseltä viideltä vuodelta oli 5,8 ja kymmeneltä vuodelta 4,6 prosenttia. Reaalituotot olivat vastaavasti 4,7 (5 v) ja 2,9 (10 v) prosenttia.

Suurista sijoitusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat vuoden alkupuoliskolla 3,7 ja noteeratut osakesijoitukset -2,4 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 17,9 miljardia euroa (17,9 miljardia euroa 31.12.2015). Kesäkuun lopussa VERin sijoituksista oli korkosijoituksia 47,5, osakesijoituksia 43,2 ja muita sijoituksia 8,2 prosenttia.

  • Alkuvuoden sijoitustuotto pinnisti pienelle plussalle erityisesti korkosijoitusten ansiosta. Etenkin sijoitukset kehittyville markkinoille tuottivat mainiosti, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.
  • Osakemarkkinat eivät vielä vuoden puoliväliin mennessä kokonaan palautuneet alkutalven rajusta laskusta ja kesäkuussa uutena ravistuksena tulleesta Ison-Britannian EU-äänestyksestä. Kesän edetessä vuoden alun kurssitasot on monilla markkinoilla nyt jo kuitenkin selvästi ylitetty.
  • Historiallisen matalat korkotasot ja Yhdysvalloissa ennätystasoilla olevat osakekurssit antavat aiheen varautua jatkossa vaatimattomiin tuottoihin ja myös takaiskuihin, sanoo Viherkenttä.

VERille kertyi eläkemaksutuloja ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 763 miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä rahastosta siirrettiin varoja valtion talousarvioon yhteensä 892 miljoonaa euroa. Lain mukaan rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vastaa 40:tä prosenttia valtion eläkejärjestelmän vuotuisesta eläkemenosta. Siirron määrä lisääntyy jatkuvasti eläkemenojen kasvaessa.

Valtion eläkevastuisiin on varauduttu rahastoinnilla suhteellisesti vähemmän kuin yksityissektorin ja kuntien tuleviin eläkkeisiin. Vuoden 2015 lopussa valtion eläkevastuu oli 95,7 miljardia euroa ja rahastointiaste 19 prosenttia. Lain mukaan rahastoa kartutetaan, kunnes rahaston arvo on 25 prosenttia valtion eläkevastuun määrästä.

Lisätietoja:

Valtion Eläkerahaston puolivuotiskatsaus on luettavissa VERin verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä puh: (09) 2515 7010 tai 040 522 5806.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 17,4 miljardia euroa syyskuun 2015 lopussa.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.