Valtion Eläkerahaston tuotto 6,6 %; viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto 5,7 %

27.02.2018

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2017 oli 6,6 pro­sent­tia (6,7 prosenttia vuonna 2016). Reaalituotoksi muodostui 6,0 prosenttia (5,6 prosenttia).

VER tavoittelee ensisijaisesti valtion eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta riittäviä tuottoja pitkällä aikavälillä. Viiden viime vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 6,4 ja reaalituottojen 5,7 pro­sent­tia. Kymmenen vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 5,0 ja reaalituottojen 3,5 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2017 päättyessä 19,6 miljardia euroa (18,8 miljardia euroa vuonna 2016). Sijoituksista oli korkosijoituksia 40,3 prosenttia, osakesijoituksia 47,5 pro­senttia ja loppuosa muita sijoituksia sekä johdannaisten vaikutusta. Osakesijoitusten osuus oli selvästi korkosijoitusten osuutta suurempi ensimmäistä kertaa VERin historiassa.

Kaikkien omaisuusluokkien tuotto oli vuonna 2017 positiivinen. Suurista omaisuusluokista noteeratut osakesijoitukset tuottivat 11,0 prosenttia ja likvidit korkosijoitukset 2,0 prosenttia. Parasta tuottoa tuli noteeraamattomista osakesijoituksista (23,6 %) ja myös pääomarahastosijoitukset (16,1 %) ja infrastruktuurirahastosijoitukset (14,8 %) tuottivat erityisen hyvin.

Valtion Eläkerahaston eläkemaksutulot vuonna 2017 olivat noin 1,4 miljardia euroa ja VER siirsi valtion talousarvioon runsaat 1,8 miljardia euroa. Rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vastaa 40:tä prosenttia valtion eläkejärjestelmän eläkemenosta. Siirron määrä nousee jatkuvasti eläkemenojen kasvaessa.

  • Vuoden 2017 sijoitustuotto oli hyvä ja vahvistaa valtion eläkejärjestelmän rahoitusta. VERin toiminnassa päähuomion kohteena olevat pitempiaikaiset tuotot ovat niin ikään hyvällä, vuoden 2008 jälkeiseltä ajalta jopa erinomaisella, tasolla, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.
  • Sijoitustoiminnan toimintaympäristön, erityisesti osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2017 suotuisa. Markkinoiden matala volatiliteetti vaikutti osaltaan myös siihen, että VERin sijoitusten riskikorjattu tuotto oli harvinaisen hyvä.
  • VERin luonne valtion eläkejärjestelmän rahoituksen tasaajana korostuu vuosi vuodelta vahvemmin. Vuonna 2017 VER tuloutti valtiolle jo yli 400 miljoonaa euroa enemmän kuin rahastoon kertyi eläkemaksutuloja, sanoo Viherkenttä.

Valtion eläkejärjestelmän eläkevastuu vuoden 2017 lopussa oli 92,6 miljardia euroa. Rahastointiaste nousi noin 21 prosenttiin.

Valtion Eläkerahaston vuosikatsaus on luettavissa täältä.

Lisätietoja:

VERin toimitusjohtaja Timo Viherkenttä puh (09) 2515 7010.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 19,6 miljardia euroa vuoden 2017 lopussa.