Varman osavuosiraportti 1.1.–30.6.2012: Vakavaraisuus vahvistui alkuvuonna

11.09.2012

Lehdistötiedote 21.8.2012

Varman sijoitukset tuottivat 3,4 % ja vakavaraisuus parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Euroalueen maiden velkaongelmat ja alueen vuoden toisella vuosineljänneksellä syventynyt velkakriisi leimasivat katsauskautta. Varman sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,4 (1,3) % ja sijoitusten arvo ylsi 33,4 (33,8) miljardiin euroon.

‒ Sijoitusmarkkinoiden tilanne on hyvin ristiriitainen. Varman sijoitustuotot olivat alkuvuonna kohtuullisen hyvät, vaikka euroalueen kriisi on historiallisen syvä. Sijoittajan kannalta euroalueen rahoitusmarkkinat ovat palanneet pitkälti euroa edeltävään aikaan ja yhteisiä euromarkkinoita ei enää ole. Tämän korjaaminen vaatii nyt kovasti työtä ja aikaa, sanoo varatoimitusjohtaja Risto Murto.

Varman salkun sijoitusjakaumassa eri omaisuusluokkien välillä tehtiin vähäisiä muutoksia vuoden vaihteesta. Korkosijoitusten paino oli 40 %, osakesijoitusten 31 %, kiinteistösijoitusten 13 % ja muiden sijoitusten 16 %. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 5,4 %, ja myös muiden omaisuusluokkien tuotot olivat positiivisia. Yksittäisistä sijoituslajeista parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, 10,0 % ja noteeraamattomat osakkeet, 7,6 %.

‒ Varma osallistui alkuvuonna erityisen aktiivisesti suomalaisten yritysten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskuihin. Yritysten joukkovelkakirjalainamarkkinoiden kehittyminen on ollut sekä sijoittajien että yritysten etu, kommentoi Risto Murto.

Vakavaraisuus vahvistui

Varman vakavaraisuus parani alkuvuonna sijoitusmarkkinoiden kehityksen seurauksena. Vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma oli kesäkuun lopussa 7 157 (7 893) miljoonaa euroa eli 26,7 (30,2) % suhteessa vastuuvelkaan ja 2,5 (2,2) -kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Vuoden 2013 alussa voimaan tulevat lakimuutokset vaikuttavat vain vähän Varman vakavaraisuusasemaan.

Varma käytti vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katettaviin liikekuluihin 79 (75) % tarkoitukseen kerätystä summasta.

Varmassa vakuutettujen määrä oli kesäkuun lopussa 538 000 henkilöä. Uusia TyEL- ja YEL-vakuutuksia saatettiin voimaan 5 045 (8 253) kpl. Edellisvuoden vertailuluku on poikkeuksellinen, kun yrittäjien eläkelain muutoksen seurauksena lain piiriin tuli paljon uusia henkilöitä. Vuoden 2012 vakuutusmaksutulo nousee arviolta 6 % viime vuoden tasolta noin 4,3 miljardiin euroon.

Varma maksoi kesäkuun lopussa eläkettä 330 700 henkilölle. Kaikkiaan eläkepäätöksiä tehtiin alkuvuonna yhteensä 26 320 kappaletta. Uusien eläkepäätösten määrä oli 3,7 % pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Merkittävin syy eläkepäätösten määrän laskuun oli työttömyyseläkkeen poistuminen vuoden 2011 lopussa.

Tulevaisuuden näkymät

‒ Talouden ongelmat ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ovat jatkuneet katsauskauden jälkeen. Suomalainen työeläkejärjestelmä on kuitenkin luotettava ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Varman keskeisenä tavoitteena on vahvan vakavaraisuuden säilyttäminen, sillä se muodostaa hyvän puskurin markkinoiden heilahteluja vastaan, sanoo toimitusjohtajan sijainen Hannu Tarvonen.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja sijoittaja. Yhtiö vastaa noin 870 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2011 Varman maksutulo oli 4,0 miljardia euroa, ja se maksoi eläkkeitä 4,2 miljardia euroa. Yhtiön sijoitusten arvo oli kesäkuun 2012 lopussa 33,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtajan sijainen Hannu Tarvonen, puh. 010 244 4885
  • Varatoimitusjohtaja Risto Murto, sijoitukset, puh. 010 244 4655
  • Johtaja Pasi Mustonen, aktuaaritoiminto, puh. 010 244 4811
  • Johtaja Pekka Pajamo, taloushallinto, puh. 010 244 3158
  • Johtaja Satu Perälampi, viestintä, puh. 010 244 3075 tai 040 526 3388


Liitteet: