Varman osavuosiraportti 1.1.−30.6.2013: Vakavaraisuus vahvistui

15.08.2013

Varman sijoitukset tuottivat vakaasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja kaikki omaisuusluokat antoivat positiivisen tuoton. Yhtiön vakavaraisuus jatkoi vahvistumistaan.

− Suomen talouskehitys tarvitsee elpyäkseen viennin virkoamista. Heikkenevä työllisyystilanne ja investointiaste lisäävät talouden epävarmuutta. Taloustilanteeseen nähden Varman alkuvuosi oli vahva ja sijoitusomaisuus tuotti hyvin, sanoo Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Osakkeet tuottivat parhaiten

Varman sijoitusten tuotto tammi−kesäkuulta oli 3,2 (3,4) % ja sijoitusten markkina-arvo oli 36,0 (33,4) miljardia euroa. Kymmenen vuoden sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto oli kesäkuun lopussa 5,4 %.

− Huolimatta Suomen ja euroalueen kasvukriisistä, suomalaiset osakkeet tuottivat parhaiten Varman sijoitussalkussa. Kansainvälisesti toimivat suomalaiset pörssiyhtiöt menestyvät nyt selvästi paremmin kuin Suomi ja Suomen kansantalous, kertoo Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto.

Omaisuusluokkana osakkeet tuottivat Varman sijoitussalkussa parhaiten, 7,1 (5,4) %. Noteeratut osakkeet tuottivat 6,8 %, ja kotimaisten osakkeiden tuotto oli 12,0 %. Noteeraamattomat osakkeet tuottivat jopa 17,2 %. Osakkeiden osuutta sijoitussalkussa kasvatettiin 36 %:iin katsauskauden aikana. Korkosijoitusten osuus sen sijaan laski 33 %:iin, ja ne tuottivat 0,2 (2,4) %.

Kiinteistösijoitusten tuotto oli tasainen, 2,8 (3,1) %. Suorien kiinteistösijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 3,9 miljardia euroa. Muut sijoitukset tuottivat 1,6 (2,8) %, joista hedge-rahastosijoitusten tuotto kehittyi hyvin ollen kesäkuun lopussa 4,4 %.

Vahva vakavaraisuus on strateginen valinta

Vakavaraisuus vahvistui alkuvuoden tilanteesta. Vakavaraisuuspääoma oli 8 110 (7 157) miljoonaa euroa ja 28,8 (26,7) % suhteessa vastuuvelkaan. Varman vahva vakavaraisuuspääoma toimii sijoitustoiminnan riskipuskurina ja suojaa pääomamarkkinoiden heilahteluilta.

Varmassa vakuutettujen määrä oli kesäkuun lopussa 531 000 (538 000) työntekijää ja yrittäjää. Vakuutettujen määrään heijastui henkilöstömäärän lasku yrityksissä. Koko vuoden vakuutusmaksutulon arvioidaan kasvavan noin 2,5 % noin 4,3 miljardiin euroon.

Varma maksoi tammi−kesäkuussa eläkkeitä 2,2 (2,1) miljardia euroa 332 400 (331 400 vuoden alussa) eläkkeensaajalle. Uusia eläkepäätöksiä tehtiin katsauskaudella 12 500 eli suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Varma käytti vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katettaviin liikekuluihin 77 (79) % tarkoitukseen kerätystä summasta.

Tulevaisuuden näkymät

Talouden näkymät Suomessa ja euroalueella ovat heikot, minkä vuoksi työeläkeyhtiön vastuu eläketurvan tehokkaasta toimeenpanosta ja ammattimaisesta sijoitustoiminnan riskienhallinnasta korostuu.

− Suomalainen työeläkejärjestelmä on luotettava ja taloudellisesti vakaa. Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä eläkejärjestelmä edellyttää hyviä sijoitustuottoja, pitkiä työuria ja riittäviä etuuksia. Varma vaalii vahvaa vakavaraisuuttaan ja suhtautuu myönteisesti alan tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja kilpailun edellytysten lisäämiseen, Matti Vuoria sanoo.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla yli 870 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2012 Varman maksutulo oli 4,2 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 4,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2013 lopussa 36,0 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Vuoria, puh. 010 244 7000
Varatoimitusjohtaja Risto Murto, puh. 010 244 4655
Aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, puh. 010 244 4811
Talousjohtaja Pekka Pajamo, puh. 010 244 3158
Viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 010 244 3075 tai 040 526 3388

Osavuosiraporttiin liittyvät liitteet löytyvät Varman verkkosivuilta.