Varman osavuosiraportti 1.1.–30.6.2014: Erittäin vahva alkuvuosi

13.08.2014

Varman vakavaraisuus vahvistui uuteen ennätykseensä ja ylitti 10 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 5,0 %. Kaikki omaisuusluokat antoivat positiivisen tuoton, ja parhaiten tuottivat osakesijoitukset.

– Varma on taloudellisesti ennätyksellisen vahvassa kunnossa. Alkuvuonna sijoitukset tuottivat hyvin. Vakaa tuottokehitys on tärkeää ajatellen suomalaista eläketurvaa, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Finanssikriisistä lähtien vahvistunut vakavaraisuuspääoma nousi uuteen ennätykseensä ja oli 10,3 (8,1) miljardia euroa eli 34,9 (28,8) % vastuuvelasta.

Varman sijoitukset kehittyivät tammi–kesäkuussa erittäin hyvin, ja ne tuottivat 5,0 (3,2) % eli 1,9 miljardia euroa. Sijoitusten arvo nousi 39,6 (36) miljardiin euroon.

Korkosijoitukset tuottivat 3,2 (0,2) %, joka on matalaan korkotasoon nähden erittäin hyvin.

Keskuspankkien toimet sekä geopoliittiset konfliktit etenkin Ukrainassa ja Lähi-idässä aiheuttivat osakekurssien heiluntaa. Osakesijoitukset kuitenkin nousivat trendinomaisesti ja tuottivat ennakko-odotuksista huolimatta erittäin hyvin, 7,2 (7,1) %.

Myös kiinteistösijoitusten, 3,2 (2,8) %, ja muiden sijoitusten, 5,4 (1,6) %, tuottokehitys jatkui vahvana.

Osakesalkkua kevennettiin

Sijoitusjakaumaa muutettiin toisella neljänneksellä siirtämällä osakkeiden ylipainoa muihin sijoituksiin, lähinnä hedge-rahastosijoituksiin. Lisäksi korkosijoitusten osuus on kasvanut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Osakesijoitukset ovat edelleen suurin omaisuusluokka Varman salkussa 37 %:n osuudella.

– Sijoitusympäristö oli alkuvuonna selvästi parempi kuin vuodenvaihteessa odotimme. Osakemarkkinan vahvaa kehitystä tuki keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka. Iso kysymys nyt onkin, elpyykö reaalitalous vastaamaan osakemarkkinoiden asettamiin odotuksiin. Avoimempana taloutena euroalue on herkempi maailmanpoliittisille kriiseille kuin kotivetoinen Yhdysvaltojen markkina, kommentoi Varman sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä.

Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalouden suhdannekuva on kaksijakoinen. Yhdysvaltojen talous on jatkanut vahvistumistaan ja Eurooppa jatkaa hidasta kasvuaan. Suomen ja koko Euroopan talouskasvun käynnistymistä varjostaa Venäjän talouden heikkeneminen.

– Suomi tarvitsee yrittäjyyttä ja kasvua. Tänä päivänä suurin osa yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Olemme huolissamme heidän ja yleisesti pienyrittäjien eläketurvasta. Moni yrittäjä arvioi usein YEL-työtulonsa hyvin alhaiseksi, minkä vuoksi heistä uhkaa muodostua tulevaisuuden eläkeköyhälistö, Risto Murto kertoo.

Osavuosiraportin luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja.

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 010 244 3075 tai 040 526 3388

Liitteet:

Osavuosiraportti

Osavuosiraportin kalvosarja