Varman osavuosiraportti 1.1.−30.9.2012: Vakavaraisuus kehittyi hyvin

24.10.2012

tiedote 24.10.2012

Varman sijoitukset tuottivat tammi−syyskuussa 5,7 (-4,2) %. Tuotto kasvoi erityisesti kolmannen neljännek-sen aikana ja vakavaraisuus vahvistui. Sijoitusten kokonaisarvo syyskuun lopussa oli 34,5 (31,2) miljardia euroa.

− Vuoden kolmas neljännes oli Varmalle vahva, ja yhdeksän kuukauden tuotto kaikissa omaisuusluokissa positiivinen. Haluamme turvata Varman toimintakyvyn, minkä vuoksi riskitaso on ollut maltillinen ja vakavaraisuudesta huolehtiminen on pysynyt keskeisenä tavoitteenamme, sanoo toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankit tekivät kolmannella neljänneksellä merkittäviä rahapoliittisia päätöksiä, joiden seurauksena sijoittajien riskinottohalukkuus kasvoi ja osakekurssit nousivat.

− Keskuspankit, mukaan lukien EKP, ovat olleet keskeisiä kriisin ratkaisijoita, mutta samalla ne joutuvat kasvattamaan taseitaan ennennäkemättömän paljon. Toimenpiteet ovat olleet kuitenkin sijoittajan näkökulmasta tervetulleita, sanoo varatoimitusjohtaja Risto Murto.

Sijoitusten jakaumaan tehtiin katsauskaudella vain pieniä muutoksia. Osakkeiden osuus sijoitussalkussa nousi kesä−syyskuussa hieman ja samalla korkosijoitusten keveni. Korkosijoitusten osuus oli 38 %, osakkeiden 34 %, kiinteistösijoitusten 13 % ja muiden sijoitusten 15 %.

Parhaiten sijoitussalkussa tuottivat osakkeet, 10,8 (-15,7) %. Yksittäisistä sijoituslajeista korkeimman tuoton antoivat noteeratut osakkeet 11,6 %, ja niistä erityisen hyvin tuottivat kotimaiset noteeratut osakkeet, 16,6 %. Korkosijoitukset tuottivat 3,5 (3,0) %. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 2,1 (4,6) %. Niiden tuottoa painoi toimisto- ja liiketilojen kysynnän heikentyminen.

Vakavaraisuus vahvistui edelleen

Varman vakavaraisuus kehittyi edelleen hyvin ja on turvaavalla tasolla. Vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma oli syyskuun lopussa 7 423 (6 232) miljoonaa euroa, eli 27,2 (24,0) % vastuuvelasta ja 2,3-kertainen (2,2) vakavaraisuusrajaan nähden. Ensi vuoden alussa voimaan astuva vakavaraisuussääntelyn lakimuutos ei muuta olennaisesti Varman vakavaraisuusasemaa.

Katsauskaudella yhtiö käytti vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katettaviin liikekuluihin 79 (75) % tarkoitukseen käytettävästä summasta.

Varmassa vakuutettujen määrä oli syyskuun lopussa 542 300 henkilöä. Uusia TyEL- ja YEL-vakuutuksia saatettiin katsauskaudella voimaan 7 593 kappaletta. Vuoden vakuutusmaksutulo noussee tänä vuonna noin kuusi prosenttia. Syyskuun lopussa päättyneen vakuutusten siirtoliikkeen tulos oli hyvä; kokonaisuutena se ei kuitenkaan vaikuta vakuutuskannan suuruuteen.

Yhtiö maksoi syyskuun lopussa eläkettä 331 276 henkilölle, yhteensä vuoden alusta lukien 3 117 miljoonaa euroa. Eläkepäätöksiä tehtiin yhteensä 37 720 kappaletta. Varma jatkaa asiakasyritystensä ja niiden työterveyshuollon kanssa pitkäjänteistä ja tuloksekasta yhteistyötä, jonka tavoitteena on eläkekustannusten hallinta ja työntekijöiden työssä jaksaminen.

Tulevaisuuden näkymät

− Epävarmuus maailman ja Euroopan taloudessa jatkuu ja heijastuu sijoitusmarkkinoille. Maailman talouden kasvun hidastuminen välittyy Suomeen hiipuvana vientikysyntänä. Työttömyysaste ei toistaiseksi ole noussut, mutta vaisut tuotanto-odotukset ja syksyn irtisanomisuutiset ennakoivat synkkää talvea. Kilpailukyvyn parantaminen on Suomen tulevaisuuden kannalta nyt ratkaisevaa, sanoo toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 870 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2011 Varman maksutulo oli 4,0 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 4,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2012
lopussa 34,5 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Vuoria, puh. 010 244 7000

Varatoimitusjohtaja Risto Murto, puh. 010 244 4655

Aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, puh. 010 244 4811

Talousjohtaja Pekka Pajamo, puh. 010 244 3158

Viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 010 244 3075 tai 040 526 3388

Liite:

Osavuosiraportti 1.1.–30.9.2012

Osavuosiraportin kalvosarja