Varman osavuosiraportti 1.1.–30.9.2013: Osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin

24.10.2013

Varman sijoitusten kokonaistuotto tammi–syyskuulta oli 6,1 (5,7) % eli 2,1 miljardia euroa. Kaikkien omaisuusluokkien tuotot olivat positiivisia, ja sijoitusten arvo nousi 36,9 miljardiin euroon. Vakavaraisuuden vahva kehitys jatkui, ja se on euromääräisesti ennätyksellisen korkealla tasolla.

– Talouden tilanne on yleisesti ottaen selkiytynyt, mutta Suomen talouskehitys on ollut vaisua. Heikon suhdannetilanteen lisäksi haasteita luo käynnissä oleva talouden rakennemuutos. Talouden epävarmuudesta huolimatta Varma teki katsauskaudella vahvan tuloksen ja tuottokehitys on hyvällä tasolla, sanoo toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Osakesijoitukset tuottivat tammi−syyskuussa parhaiten, 14,9 (10,8) %. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 16,4 %, ja suomalaiset osakkeet tuottivat 25,0 %. Pääomasijoitusten tuotto oli 7,3 % ja noteeraamattomien osakesijoitusten tuotto oli 19,9 %.

– Kuluva vuosi on ollut erityisesti osakesijoittajille hyvä. Sijoittajan kannalta hyvä uutinen on ollut myös se, sijoitusmarkkinoita heiluttanut dramaattisuus on vähentynyt. Myös euroalue on siirtynyt pois huomion keskipisteestä. Ensimmäisen kerran syksyn 2008 finanssikriisin jälkeen olemme olleet jokseenkin normaalissa ympäristössä, kertoo Risto Murto.

Korkosijoitukset tuottivat haastavassa korkosijoitusympäristössä 0,8 (3,5) %, ja niiden osuutta sijoitusallokaatiossa on pienennetty vuoden aikana. Kiinteistösijoitusten tuottoa, 1,3 (2,1) %, painoivat toimisto- ja liiketilojen kysynnän heikentyminen sekä tehdyt alaskirjaukset. Muut sijoitukset tuottivat 2,8 (4,7) %.

Kymmenen vuoden sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto oli syyskuun lopussa 5,6 %.

Vahva vakavaraisuus toimii riskipuskurina

Varman vakavaraisuus vahvistui jälleen ja on turvaavalla tasolla. Vakavaraisuuspääoma oli syyskuun lopussa 8 558 (7 423) miljoonaa euroa eli 29,9 (27,2) % vastuuvelasta ja 2,2-kertainen (2,3) vakavaraisuusrajaan nähden. Varman vahva vakavaraisuuspääoma toimii sijoitustoiminnan riskipuskurina ja suojaa pääomamarkkinoiden heilahteluilta.

Varma käytti liikekuluihin 74 (79) % vakuutusmaksuihin sisältyvistä hoitokustannusosista.

Varmassa vakuutettujen määrä oli syyskuun lopussa 533 000 (542 000) työntekijää ja yrittäjää. Vakuutettujen määrään on vaikuttanut työvoiman määrän lasku yleisen taloudellisen kehityksen seurauksena. Ammatillinen kuntoutus työkykyongelmien hallintakeinona asiakasyrityksissämme kasvaa edelleen.

Yhtiö maksoi syyskuun lopussa eläkettä 333 702 (331 276) henkilölle, yhteensä vuoden alusta lukien 3 337 miljoonaa euroa. Uusia eläkepäätöksiä tehtiin yhteensä 18 779 kappaletta, joka on noin 10 % viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Tulevaisuuden näkymät

– Suomi on vientiriippuvainen talous. Taloutemme kasvaa ja kansakuntana voimme hyvin vain kytkeytymällä maailmantalouden kasvumarkkinoihin. Tärkeintä nyt on ulkoisen hintakilpailukyvyn parantaminen ja työn tuottavuuden kasvu. Suomen talouden saaminen kasvu-uralle vaatii vahvoja ja pitkäjänteisiä toimia. Yksityisen sektorin lakisääteinen työeläkejärjestelmä on erittäin kestävällä pohjalla ja eläkkeet hyvin turvattu. Varman tekemät painotukset omassa toiminnassaan ovat osoittautuneet oikeiksi epävarmassa toimintaympäristössä, Matti Vuoria toteaa.

Tulostiedotteen lisätiedot löytyvät Varman verkkosivuilta


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Vuoria, puh. 010 244 7000
Varatoimitusjohtaja Risto Murto, puh. 010 244 4655
Aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, puh. 010 244 4811
Talousjohtaja Pekka Pajamo, puh. 010 244 3158
Viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 010 244 3075 tai 040 526 3388