Varman osavuosiraportti 1.1.–31.3.2013: Vahva alkuvuosi

26.04.2013

Varman sijoitukset tuottivat 3,4 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja yhtiön vakavaraisuus vahvistui entisestään.

– Varman sijoitusten kokonaistuotto oli hyvä ja saavutimme kaikissa omaisuuslajeissa positiivisen tuoton. Varman vaalima vakavaraisuus vahvistui tuntuvasti yli 30 prosenttiin, kertoo toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Varman sijoitukset tuottivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,4 (4,4) prosenttia ja sijoitusten arvo nousi 36,2 (33,9) miljardiin euroon.

Omaisuusluokista parhaiten tuottivat osakkeet, 7,6 (11,9) prosenttia. Kotimaiset noteeratut osakkeet tuottivat 11,7 prosenttia ja noteeraamattomat osakkeet 15,6 prosenttia.

– Suomalaiset pörssiyhtiöt olivat edelleen Varman sijoitussalkun tähtiä. Suuret suomalaiset pörssiyhtiöt toimivat lähempänä Shanghaita kuin Brysseliä. Pörssisijoittajalle tämä on ollut hyvä asia, koska näin suomalaisyritykset ovat varmistaneet kasvunsa, kommentoi varatoimitusjohtaja Risto Murto.

– Samaan aikaan euroalue kuitenkin uhkaa joutua alhaisten korkojen ja kasvun loukkuun eli Japanin tielle.

Osakkeiden osuus kasvoi sijoitussalkussa aktiivisten sijoitustoimenpiteiden ja kurssinousun myötä. Korkosijoitusten osuus vastaavasti pieneni.

Korkosijoitusten tuotto oli 0,6 (1,0) prosenttia, mikä heijastaa vallitsevaa, erittäin matalaa korkotasoa. Kiinteistösijoituksista saatu tuotto oli 1,3 (1,5) prosenttia, ja muut sijoitukset tuottivat 2,5 (1,2) prosenttia. Varma sijoitti alkuvuonna kiinteistöhankintoihin ja peruskorjauksiin 11 miljoonaa euroa.

Vahva vakavaraisuus puskuroi markkinariskeiltä

Varman vakavaraisuus vahvistui edelleen vuodenvaihteesta, ja sijoitustoiminnan riskipuskurina toimiva vakavaraisuuspääoma oli maaliskuun lopussa 8 424 (7 479) miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääoma oli suhteessa vastuuvelkaan 30,1 (28,0) prosenttia ja vakavaraisuusrajaan verrattuna 2,1-kertainen (2,4).

Varma maksoi alkuvuonna eläkkeitä 1,1 miljardia euroa noin 331 700 henkilölle.

Tulevaisuuden näkymät

Markkinatilanne jatkuu epävarmana, ja Suomen talouden näkymät ovat edelleen vaisut. Työurien pidentäminen ja työssä jaksaminen ovat keskeisiä tekijöitä talouden kasvuedellytysten kannalta samalla, kun eläkkeelle siirtyminen lisääntyy.

– Varma tukee asiakasyrityksiään hoitamalla omaa perustehtäväänsä – eläketurvan hoitoa ja eläkejärjestelmän täytäntöönpanoa – mahdollisimman tehokkaasti. Epävarmassa toimintaympäristössä Varman vahvuudet työeläkevakuuttajana korostuvat. Varma keskittyy huolelliseen riskienhallintaan, monipuoliseen sijoitusten hajauttamiseen ja vahvan vakavaraisuuden ylläpitämiseen, Matti Vuoria sanoo.

Osavuosiraportin luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Vuoria, puh. 010 244 7000
Varatoimitusjohtaja Risto Murto, puh. 010 244 4655
Aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, puh. 010 244 4811
Talousjohtaja Pekka Pajamo, puh. 010 244 3158
Viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 010 244 3075 tai 040 526 3388

Tulostiedotteen liitteet löytyvät Varman verkkosivuilta.