Varman sijoitukset tuottivat alkuvuonna 4,3 %

13.08.2015

Varman sijoitusten 6 kuukauden tuotto oli 4,3 % eli 1,7 miljardia euroa, ja niiden markkina-arvo oli 41,9 miljardia euroa. Vakavaraisuuspääoma oli 11,0 miljardia euroa.

– Varman vakavaraisuus säilyi erittäin vahvana ja sijoitustuotto hyvällä tasolla epävakaasta toisesta kvartaalista huolimatta. Eläkesijoittajan huolena ovat Suomen talouskasvun ja tuottavuuden kasvun pysähtyminen, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Varman sijoitusten alkuvuoden (1.1.–30.6.2015) tuotto oli 4,3 (5,0) % ja sijoitusten markkina-arvo 41,9 (39,6) miljardia euroa. Varman sijoitukset ovat tuottaneet kumulatiivisesti finanssikriisin alettua vuoden 2009 alusta alkaen 16,2 miljardia euroa. Varman vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa 11,0 (10,3) miljardia euroa eli 35,3 (34,9) % vastuuvelasta.

Markkinoiden korjausliikkeet haastoivat

Toisella vuosineljänneksellä osake- ja korkomarkkinat olivat epävakaat.

– Sijoitusympäristöä varjosti kolmen k:n uhka: koronnosto, Kreikka ja Kiina. Ne lisäsivät vaikeusastetta jo entuudestaan haastaville sijoitusmarkkinoille, sanoo Varman sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä.

Varman sijoituksista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 8,3 (7,2) %. Korkosijoitusten tuotto oli niukasti positiivinen, 0,3 (3,4) %, vaikka euroalueen valtionlainojen hinnat laskivat voimakkaasti. Myös muiden omaisuusluokkien tuotot säilyivät positiivisina.

– Sijoitusmarkkinoilla tunnelma on odottava. Kreikka on toistaiseksi siirretty pöydänkulmalle, mutta Kiinan pääomamarkkinoiden epävarmuus herättää epäilyjä maan talouden kestävästä pohjasta ja kasvuvauhdista, sanoo Reima Rytsölä.

– Yhdysvaltain keskuspankin syksylle odotettu koronnosto tuo oman mausteensa suuntaansa hakeville markkinoille, Rytsölä jatkaa.

Kiinteistösijoitusten tuotto oli vakaa 3,4 (3,2) %, ja muut sijoitukset (ml. hedge-rahastot) tuottivat 4,0 (5,2) %.

Valuuttakurssiriski palasi euroaluelle

Suomen vaikea talousympäristö ja työllisyystilanne jatkuu, eikä yritysten odotuksissa ei ole nähtävissä merkkejä pysyvästä kohenemisesta. Euroalueen taloustilanne on stabiloitunut, mutta se ei kestä jatkuvia kriisitilanteita.

– Suomessa tapahtui kesällä hyvin suuri periaatteellinen muutos suhteessa yhteiseen valuutta-alueeseen euroon. Yksittäisen maan, tässä tapauksessa Kreikan, ero eurosta nähdään nyt mahdollisena. Euron sisälle on sijoittajan näkökulmasta palannut piilevä valuuttakurssiriski. Suomen tapauksessa tämä riski on vielä häviävän pieni, mutta se ei ole nolla, sanoo Risto Murto.

(Luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja)

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 860 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2014 Varman maksutulo oli 4,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,0 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2015 lopussa 41,9 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 040 526 3388

Liitteet:

Osavuosiraportti (pdf)
Osavuosiraportin kalvosarja (pdf)
Risto Murron tuloskommentti videolla (Youtube)

Vuosikertomus
Tulostiedot ja sijoitukset