Varman sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 1,1 %

27.10.2015

Varman sijoitukset tuottivat 1,1 (6,1) %, ja niiden arvo oli syyskuun lopussa 40,4 (39,9) miljardia euroa. Vakavaraisuuspääoma oli vahva 9,5 (10,4) miljardia euroa.

– Sjoitustuotot säilyivät koko vuoden tasolla positiivisena, vaikka kolmannella neljänneksellä etenkin osakemarkkinoiden tuotot olivat negatiivisia. Riskipuskurimme eli vakavaraisuuspääoma on heikonkin neljänneksen jälkeen edelleen vahva, toteaa Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Suurista markkinaliikkeistä johtuen Varman vakavaraisuus laski kolmannella neljänneksellä, mutta se pysyi silti edelleen korkealla tasolla. Vakavaraisuuspääoma oli syyskuun lopussa 9 512 (10 403) miljoonaa euroa ja suhteessa vastuuvelkaan 30,6 (35,0) % eli erittäin turvaavalla tasolla.

Osakesijoitusten tuotto säilyi positiivisena

Elokuussa alkanut osakemarkkinoiden voimakas lasku heikensi osakesijoitusten tuottoja; niiden tuotto säilyi kuitenkin positiivisena, 1,3 (7,5) %. Sijoitusten tehokas hajautus hedge-rahastoihin, kiinteistöihin sekä listaamattomiin arvopapereihin vaimensi kurssien laskusta koituneita riskejä. Varman sijoituksista parhaiten tuottivat kansainvälisesti hajautetut kiinteistösijoitusrahastot 10,2 (9,5) % ja pääomasijoitukset 9,1 (11,8) %. Myös hedge-rahastojen tuotot olivat hyviä epävakaaseen markkinaympäristöön nähden, 3,6 (8,0) %.

– Osakemarkkinoiden voimakas korjausliike lähti liikkeelle Kiinan pörssistä ja devalvaatiosta ja levisi sieltä Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoille. Pörssikurssien pudotus vaikutti selvästi Varman salkun tuottoon kohtalaisen suuren osakepainon takia, kertoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

– Markkinoiden heilunta tulee jatkumaan entisestään, ja näitä huonoja kvartaaleja tullaan näkemään jatkossakin. Varman vakavaraisuus kestää hyvin riskinottoa. Uskomme, että erittäin kevyen rahapolitiikan ympäristössä suurempi osakeriski kannattaa pitkällä aikavälillä, vaikka lyhyellä perspektiivillä se voi syödä tuottoja, Rytsölä sanoo.

Varman sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli syyskuun lopussa 5,3 % ja kymmenen vuoden 4,6 %; vastaavat reaalituotot ovat 3,6 % ja 2,8 %.

Suomen ykköshaasteena kasvu

Eläkevarat ovat tuottaneet hyvin finanssikriisin jälkeen, ja ne ovat ennätyskorkealla tasolla. Eläkeuudistus parantaa järjestelmän kestävyyttä edelleen. Suurimpana tulevaisuuden haasteena tulevat olemaan kasvu ja työpaikat, joita myös eläkejärjestelmä tarvitsee.

– Maan hallituksen haasteena on tasapainottaa valtiontaloutta ja samalla luoda aikaan kasvun edellytyksiä, sanoo Risto Murto.

– Kahdesta haasteesta helpompi on valtiontalouden tasapainottaminen. Suunniteltu sopeutuksen määrä on olennaisesti pienempi kuin euroalueen kriisimaissa. Suurempi haaste on kasvun aikaansaaminen tilanteessa, jossa kuluvasta vuosikymmenestä uhkaa tulla kasvun kannalta toisen maailman sodan jälkeisen taloushistorian selvästi heikoin, Murto jatkaa.

(Luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja.)

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 860 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2014 Varman maksutulo oli 4,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,0 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2015 lopussa 40,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Leena Rantasalo, puh. 050 300 7980 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liitteet:

Osavuosiraportti (pdf)
Osavuosiraportin kalvosarja (pdf)
Reima Rytsölän tuloskommentti videolla (Youtube)

Vuosikertomus

Tulostiedot ja sijoitukset