Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi – hyvää kehitystä myyntituloksessa ja eläkkeiden käsittelyssä

25.10.2016

Varman sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 3,1 %. Parhaiten tuottivat noteeraamattomat osakesijoitukset ja pääomarahastot. Nollakorkoympäristössä myös korkosijoitukset tuottivat erittäin hyvin.

– Varman vakavaraisuuspääoma vahvistui ja sijoitukset tuottivat hyvin. Katsauskausi oli myös Varman liiketoiminnoissa onnistunut, kun nopeutimme eläkkeiden käsittelyä huomattavasti ja teimme vahvan myynnin tuloksen, kertoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Varman vakavaraisuuspääoma vahvistui syyskuun lopussa 10,1 (9,5) miljardiin euroon. Vakavaraisuusaste pysyi korkealla 31,0 (30,6) %:n tasolla.

Varman sijoituksista parhaiten tuottivat noteeraamattomat osakesijoitukset, 15,4 (9,0) %, sekä pääomasijoitukset, 8,1 (9,1) %.

Korkosijoitukset tuottivat hyvin korkotasojen laskun ja luottoriskin keventyneen hinnoittelun myötä. Korkosijoitusten tuotto oli huomattavan korkea 4,2 (-0,2) % matalien markkinakorkojen ympäristössä. Kiinteistösijoitusten tuottoa -0,4 (2,3) % painoivat peruskorjauksista ja markkinatilanteen muutoksesta johtuvat alaskirjaukset.

Markkinoilla vallitsi rauhoittumisen aika

Osakemarkkinat ovat toipuneet Britannian EU-kansaäänestyksen aiheuttamasta epävarmuudesta. Toteutuneet talousluvut osoittautuivat loppukesän aikana odotuksia paremmiksi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.

– Markkinoilla on vallinnut rauhoittumisen aika, Brexit-äänestyksen jälkeiset talousluvut ovat olleet odotuksia parempia. Sijoittajaa kiinnostaa se, onko luottamus talouskasvuun enemmän politiikan luomaa kuin aitoa kasvua ja miten olennaista kasvu on sijoitussalkun kannalta, luonnehtii Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Vahvaa kehitystä asiakastyössä

Varman eläkepäätösten käsittelyajat ovat lyhentyneet vuoden aikana merkittävästi, keskimäärin 10 päivää. Tammi–syyskuussa tehtiin yhteensä 17 497 uutta eläkepäätöstä. Maksoimme eläkettä 339 900 henkilölle yhteensä 3,7 miljardia euroa. Varman kuntoutushakemusten määrä on kasvanut vuodessa 5,3 % aktiivisen kuntoutukseen ohjauksen myötä.

Syyskuun lopussa päättyneen eläkeyhtiöiden siirtokierroksen tulos oli Varmalle erittäin hyvä: kumulatiivinen tulos TyEL-vakuutusten osalta oli 42,9 (52,2) miljoonaa euroa. YEL-vakuutusten osalta tulos oli kuitenkin negatiivinen, noin -1 300 kappaletta. Varmassa oli syyskuun lopussa vakuutettuna 536 000 työntekijää ja yrittäjää.

– Varman myyntitulos on yksi kaikkien aikojen parhaista. Olemme kasvaneet erityisesti keskisuurissa yrityksissä, mutta yrittäjien keskuudessa on kirittävää. Aiommekin kehittää yrittäjille suunnattuja palveluitamme, Murto kommentoi.

Alhaiset korot ovat haaste tulevaisuudessa

Eläkejärjestelmän sijoitustuotot ovat pitkään olleet hyviä. Varman sijoitusten reaalituotto vuodesta 1999 lähtien on 3,8 %, viimeiseltä kymmeneltä vuodelta 3,0 % ja viideltä vuodelta 5,6 %.

– Sijoitustuotot ovat olleet finanssikriisin jälkeen hyvät. Sijoitusympäristö on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen, etenkin korkojen suhteen. On erityisen tärkeää huomata, että nollakorkojen vaikutus ei näy vielä eläkesijoittajien tuotoissa negatiivisesti. Jos korkotaso jää nollaksi pidemmäksi aikaa, hyvien tuottojen saavuttaminen kerätylle eläkevarallisuudelle on kuitenkin iso haaste, sanoo Risto Murto.

– Länsimaissa on meneillään historiallinen muutos, kun väestö vanhenee ja työvoiman kasvu pysähtyy useissa maissa. Tämä on jo näkynyt talouden kasvuvauhdin hidastumisena ja korkotasojen jatkuvana laskuna. Tulevaisuudessa talouden kasvuvauhti hidastuu edelleen, Murto jatkaa.

(Luvut ovat emoyhtiön tilintarkastamattomia lukuja.)

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 860 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2015 Varman maksutulo oli 4,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2016 lopussa 42,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 tai etunimi.sukunimi@varma.fi
Leena Rantasalo, viestintäpäällikkö, puh. 050 300 7980 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liitteet:

Osavuosiraportti (pdf)
Osavuosiraportin esitysmateriaali (pdf)
Vuosikertomus