Varman tilinpäätös 2013: Sijoitukset tuottivat 3,2 miljardia euroa

13.02.2014

Osakkeet siivittivät Varman sijoitusten kokonaistuoton 9,0 %:iin vuonna 2013. Hyvän sijoitustuloksen ansiosta vakavaraisuus oli vuoden päättyessä ennätysvahva.

– Hyvän sijoitustuoton ansiosta Varman vakavaraisuus on ennätysvahva. Finanssikriisin jälkeinen aika on ollut sijoituksellisesti hyvä epävarmasta taloustilanteesta huolimatta, ja samalla kansallinen vakavaraisuuslainsäädäntö on antanut meille mahdollisuuden sijoittaa varoja tuottavasti, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Varman sijoitusten arvo oli vuoden päättyessä 37,7 (34,4) miljardia euroa ja niiden tuotto 9,0 (7,7) %. Hyvän tuottokehityksen ansiosta vakavaraisuus vahvistui 9,1 miljardiin euroon eli 31,6 (28,0) %:iin vastuuvelasta. Varman vahva vakavaraisuus antaa hyvän puskurin pääomamarkkinoiden heilahteluun.

Varman sijoitusten 5 vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 7,8 % ja 10 vuoden tuotto 5,6 %.

Paras tuotto osakkeista

Omaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 21,8 (14,5) %. Varman osakesalkun parhaat tuotot tulivat kotimaisista pörssiosakkeista, 33,7 (21,3) %, ja yhdysvaltalaisten osakkeiden nousu oli samaa luokkaa, 31,8 (14,9) %. Myös pääomasijoitukset tuottivat hyvin, 12,1 %, samoin noteeraamattomat osakkeet, 26,7 %.

– Osakekursseihin on ladattu paljon odotuksia yhtiöiden tulosten paranemisesta. Osakkeiden hinnat lähtevät herkästi laskuun, jos tulosodotukset vähänkin heikkenevät, toteaa Varman sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä.

Korkosijoitusten 1,2 (4,4) %:n tuottoa painoi Varman varovainen riskipolitiikka: valtionlainasijoitukset keskitettiin parhaan luottokelpoisuuden velkakirjoihin.

Varman kiinteistösijoitusten kokonaistuottoon, 3,1 (4,5) %:iin, vaikuttivat vuoden aikana tehdyt käypien arvojen alennukset.

Hedge-rahastoilla oli hyvä vuosi, mikä nosti Varman muiden sijoitusten tuoton 4,5 %:iin. Hedge-rahastojen osuus salkussa oli 13 %, ja ne tuottivat hyvin 8,8 (6,8) %.

Vuoden aikana Varma kasvatti osakesijoitusten ja pienensi korkosijoitusten osuutta.

Liikekulutehokkuus nosti asiakashyvityksiä

Varma paransi liikekulutehokkuuttaan ja käytti työeläkevakuutusmaksuun sisältyvistä hoitokustannusosista 76 (84) %. Tehokkuus koituu asiakkaiden hyväksi; asiakashyvityksiin varattiin 105 (78) miljoonaa euroa, joka on 0,6 % TyEL-palkkasummasta.

Vuoden päättyessä Varmalla oli 531 200 (539 700) vakuutettua ja 333 700 eläkkeensaajaa. Eläkkeitä maksettiin 6 % enemmän kuin vuotta aiemmin eli 4,8 (4,5) miljardia euroa.

Tulevaisuuden näkymiä

Maailman ja Yhdysvaltain taloudessa on valonpilkahduksia. Toisaalta taas Suomessa ja lähialueillamme kasvu on vaisua.

– Toivottavasti pääomamarkkinoiden optimismi heijastuu reaalitalouteen, jotta kansainvälisen talouden elpyminen lähtisi vauhtiin ja johtaisi työpaikkojen kasvuun myös Suomessa. Suomen talouskasvu ratkaistaan lyhyellä tähtäimellä Euroopassa ja muilla lähialueilla. Ilman kasvuhakuista Eurooppaa Suomen näkymät ovat väistämättä vaisut, Risto Murto toteaa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla lähes 870 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2013 Varman maksutulo oli 4,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 4,8 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2013 lopussa 37,7 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 010 244 3075 tai 040 526 3388

Tiedotteen liitteet löytyvät Varman verkkosivuilla julkaistun tiedotteen yhteydestä.