Varman tilinpäätös 2014: Sijoitusten arvo ylitti 40 miljardia

12.02.2015

Varman sijoitukset tuottivat 7,1 % vuonna 2014. Sijoitusten arvo kohosi 40,0 miljardiin ja vakavaraisuuspääoma 10,3 miljardiin euroon.

– Vuosi 2014 oli Varmalle menestyksekäs. Sijoitukset tuottivat 2,7 miljardia euroa eli 7,1 %. Hyvän sijoitustuloksen ansiosta sekä sijoitustemme arvo että vakavaraisuutemme ovat nyt historiallisen korkealla. Myös vakuutusmaksutulo ja liikekulutehokkuus kehittyivät positiivisesti, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Varman sijoitusten arvo oli 40,0 (37,7) miljardia euroa vuoden päättyessä. Hyvän tuottokehityksen ansiosta vakavaraisuuspääoma oli vuoden päättyessä 10,3 (9,1) miljardia euroa eli 34,0 (31,6) % vastuuvelasta.

Painotus USA:han kannatti

Varman sijoitustulos kehittyi vahvasti alkuvuonna, mutta toisella puoliskolla epävarmuudet sijoitusmarkkinoilla aiheuttivat tulokseen runsaasti heiluntaa. Etenkin viimeinen vuosineljännes oli erittäin turbulentti.

– Sijoitustulosta paransi kohtuullisen iso painotus Yhdysvaltoihin. Lamaantuneen Euroopan sijasta olimme mukana kasvavassa taloudessa, sanoo Varman sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä.

Varman monipuolisesti hajautetussa salkussa tuotto kertyi tasaisesti eri omaisuusluokista. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 9,1 (21,8) %. Myös korkosijoitusten tuotto oli hyvä 5,5 (1,2) % korkotason laskun ansiosta.

Hyvien korkotuottojen ohessa kokonaistuottoa nostivat hedge-sijoitukset, joiden painoa salkussa kasvatettiin alkuvuonna. Vuoden lopussa hedge-sijoituksia oli salkussa 17 (13) %, ja ne tuottivat 7,8 (8,8) %. Kiinteistösijoitusten tuotto oli kohtuullinen 3,8 (3,1) %.

– On realistista odottaa, että sijoittajille koittaa vaisut ajat. Korot matelevat liki nollaa, ja jos talouskasvu ei ota tuulta alleen, voi osaketuottokin jäädä vaatimattomaksi, Reima Rytsölä arvioi.

Vakavaraisuus ja liikekulutehokkuus nostivat asiakashyvityksiä

Varma paransi liikekulutehokkuuttaan ja käytti työeläkevakuutusmaksun hoitokustannusosista 75 (76) %. Vahva vakavaraisuus ja toiminnan tehokkuus koituvat asiakkaiden hyväksi: asiakashyvityksiin varattiin 117 (105) miljoonaa euroa, joka on 0,7 (0,6) % TyEL-palkkasummasta.

Vuoden päättyessä Varmalla oli 527 000 vakuutettua, ja vakuutusmaksutulo nousi 2 % 4,3 miljardiin euroon. Varma menestyi hyvin asiakashankinnassa vuonna 2014.

Eläkkeitä maksettiin 4,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin eli 5,0 (4,8) miljardia euroa yhteensä 334 500 eläkkeensaajalle.

Korkotaso kertoo ongelmista

Talousympäristö on Suomelle yhä haastava. Euron arvon muutos ja öljyn hinnan pudotus tukevat talouskasvua tänä ja ensi vuonna. Kasvunäkymät ovat kuitenkin vaisut lähihistoriaan nähden, ja sijoittajalle etenkin korkotaso on dramaattisen matala.

– Olemme tottuneet tilanteeseen, jossa alhaiset korot kertovat talouden vahvuudesta ja valuutan vakaudesta, mutta nyt tilanne on toinen. Ennätysalhainen korkotaso viestii talouden ongelmista, ei vahvuuksista, Risto Murto toteaa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla yli 860 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2014 Varman maksutulo oli 4,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,0 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2014 lopussa 40,0 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 040 526 3388

Toimintakertomus (pdf)

Tilinpäätöskalvosarja (pdf)

Risto Murron tuloskommentti videolla (YouTube)