Varman tilinpäätös 2015: Sijoitukset tuottivat 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa

11.02.2016

Varman sijoitukset tuottivat 4,2 %, ja niiden arvo nousi 41,3 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoma oli 10,0 miljardia euroa. Varman maksutulo kasvoi 4,6 miljardiin euroon.

– Varman vuosi 2015 oli hyvä. Finanssikriisin jälkeinen sijoitusten elpyminen jatkui seitsemättä vuotta, ja viime vuoden tuotto oli 4,2 % eli 1,7 miljardia euroa. Vakavaraisuus säilyi korkealla tasolla ja maksutulo kehittyi reaalitalouden vaimeaan kehitykseen nähden hyvin, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Vakavaraisuuspääoma oli vuoden päättyessä 10,0 (10,3) miljardia euroa eli 31,4 (34,0) % vastuuvelasta.

Heilahtelevat markkinat haastoivat

Varman sijoitustulos kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hyvin, mutta loppuvuosi oli turbulentti.

– Sijoitusvuosi oli erittäin volatiili. Alkuvuonna osakemarkkinat nousivat voimakkaasti rahapoliittisen elvytyksen siivittäminä, mutta nämä arvonnousut syötiin pois kevään jälkeen. Varman osakesijoitukset tuottivat heilahtelevista markkinoista huolimatta hyvin, mutta korkosijoitusten osalta realisoituivat nollakorkoympäristön haasteet ja niiden tuotto painui lievästi pakkaselle, sanoo Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Varman sijoituksista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 8,8 (9,1) % ja niistä erityisen hyvin kotimaiset osakkeet 19,4 (6,7) %.

Sijoitusten monipuolinen hajautus vaimensi voimakkaista markkinaliikkeistä koituneita riskejä ja tuotto kertyi tasaisesti eri omaisuusluokista. Muut sijoitukset tuottivat 3,5 (8,4) % ja kiinteistösijoitukset 3,3 (3,8) %. Korkosijoitusten tuotto jäi lievästi negatiiviseksi, -0,4 (5,8) %.

Varman sijoitusten kymmenen vuoden nimellinen keskituotto oli 4,8 % ja viiden vuoden 5,1 %. Vastaavat reaalituotot ovat 3,0 ja 3,6 %.

Öljy hallitsi markkinoita loppuvuonna

Raaka-aineiden hinnat laskivat, ja öljyn hinnan luisu oli jyrkkää erityisesti loppuvuonna.

– Öljyn ja osakkeiden hintojen korrelaatio on noussut merkittävästi. Energiasektorille on viime vuosina investoitu voimakkaasti, ja nyt alhaisemman energiahinnan aikakaudella näiden investointien kannattavuus joudutaan arvioimaan uudelleen, Rytsölä jatkaa.

Varman maksutulo kasvoi selvästi

Varman maksutulo nousi 5 % 4 576 miljoonaan euroon. Vuoden päättyessä Varmalla oli 524 000 vakuutettua, joiden palkkasumman arvioidaan nousevan 3 %. Varma maksoi eläkkeitä 5,2 (5,0) miljardia euroa 337 100 eläkkeensaajalle.

– Varman asiakasmyynnin tulos oli hyvä, ja se näkyy keskimääräistä parempana palkkasumman kehityksenä. Asiakkaamme hyötyvät kustannustehokkaasta toiminnastamme ja vahvasta vakavaraisuudestamme, jotka mahdollistavat kilpailukykyiset asiakashyvitykset, sanoo Risto Murto.

Asiakashyvityksiin varattiin 115 (117) miljoonaa euroa, joka on 0,6 (0,7) % TyEL-palkkasummasta.

Talouden murros vaikuttaa suomalaisiin vientiyrityksiin

Vuosi 2015 merkitsi yhden aikakauden loppua maailmantaloudessa ja suomalaisissa vientiyrityksissä. Kehittyvien markkinoiden kasvuvauhti hiipui ja ainakin puolet alkuperäisistä BRIC-maista olivat syvässä taantumassa. Kiinan investointivetoinen kasvu on myös muuntautumassa tasapainoisemmaksi.

– Suomalaisen teollisuuden kannalta globaali laitteiden ja raaka-aineiden kysyntä on vähentynyt merkittävästi, sanoo Risto Murto.

Raaka-aineiden voimakas hintojen lasku lisäsi maailmantalouden deflaatiopaineita edelleen.

– On hyvä, että keskuspankit taistelevat inflaation puolesta nollakoroilla, mutta tällä lääkkeellä voi pitkään nautittuna olla myös pahoja sivuvaikutuksia. Nollakorkoisuus tukee nyt ainakin velkaisia valtioita, Murto jatkaa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 860 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2015 Varman maksutulo oli 4,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2015 lopussa 41,3 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Leena Rantasalo, puh. 050 300 7980 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liitteet:
Toimintakertomus (pdf)
Tilinpäätöksen kalvosarja (pdf)
Risto Murron kommentti tilinpäätöksestä (video)
Reima Rytsölän tuloskommentti ja markkinanäkymiä (video)