VERin 1.1.–30.6.2017 tuotto 3,7 %; viiden vuoden vuosituotto 7,2 %

24.08.2017

Sijoitusmarkkinoiden kehitys jatkui alkuvuonna 2017 suhteellisen suotuisana. Reaalitalous kehittyi odotuksia paremmin erityisesti euroalueella. Sijoitusmarkkinoiden kannalta olennaista oli, että kun inflaatiolukemat ja -odotukset pysyivät matalina, useimmat keskeiset keskuspankit jatkoivat kevyen rahapolitiikan linjalla. Yhdysvaltojen keskuspankin suhteellisen maltillisesti käynnistettyjen koronnostojen jatkaminenkaan ei aiheuttanut markkinoilla väristyksiä.

Positiivinen vire koski alkuvuonna erityisesti osakemarkkinoita sekä kehittyvien markkinoiden korkoja sekä yrityslainoja. Toisella neljänneksellä kehitys oli ensimmäistä vaatimattomampaa, mutta markkinatasot pääsääntöisesti pitivät.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään kuluvasta vuodesta alkaen entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen arvioinnin kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.6.2017 oli 19,2 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,7 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.7.2012–30.6.2017) keskimääräinen nimellistuotto oli 7,2 ja viimeisten kymmenen vuoden 4,5 prosenttia vuodessa.

Sijoitusten reaalituotoksi vuoden alkupuoliskolla muodostui 3,6 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 6,4 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 3,0 prosenttia vuodessa.

Valtion näkökulmasta sijoitustoiminnan tuottoa voidaan verrata myös valtionvelan kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumista varten kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenenä viime vuonna VERin tuotto on ollut keskimäärin 2,4 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Nykymuotoisen toiminnan aikana vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä runsaat 5,3 miljardia euroa suurempi kuin kulloistakin rahastoa vastaavalle rahamäärälle laskettu valtionvelan keskikustannus samalta ajalta.

VERissä seurataan pitkän aikavälin tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen vertaamalla toteutunutta tuottoa globaaliin indeksiin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.

Tammi – kesäkuun 2017 yksityiskohtainen tarkastelu

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti VERin sijoitukset jaetaan korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Kesäkuun lopussa korkosijoitusten osuus oli 43,7 prosenttia, osakesijoitusten 44,0 prosenttia ja muiden sijoitusten 9,5 prosenttia. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,2 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset 6,9 prosenttia.

Lisätietoja

Yllä oleva on ote Valtion Eläkerahaston ajanjaksoa 1.1.-30.6.2017 koskevasta osavuosikatsauksesta. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Valtion Eläkerahaston verkkosivuilla:

VERin 1.1.–30.6.2017 tuotto 3,7 %; viiden vuoden vuosituotto 7,2 %