VERin 1.1.–30.6.2018 tuotto 0,5 %; viiden vuoden vuosituotto 6,4 %

20.08.2018

Valtion Eläkerahaston sijoitusten vuoden 2018 tuotto kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi. Markkina-arvoinen tuotto 1.1.–30.6. oli 0,5 prosenttia. Viiden vuoden nimellistuotto kohosi 6,4 prosenttiin ja reaalituotto erinomaiseen 5,8 prosenttiin.

Maailmantalous jatkoi vuoden alkupuoliskon aikana kasvu-uralla, mutta kasvun nopein vaihe näyttää monilla talousalueilla jo ohitetun. Orastava kauppasota heikensi osaltaan taloussentimenttiä toisen vuosineljänneksen aikana.

Osakemarkkinoiden kehitys oli toisella neljänneksellä suotuisaa Yhdysvalloissa, missä yritysten tulokset ovat ennätystasolla nopean talouskasvun ja veronalennusten johdosta. Myös Suomen osakemarkkinat tuottivat hyvin, joskin kevään lopulla kehitys kääntyi alenevaan suuntaan. Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla tuotot ovat olleet heikompia.

Korkomarkkinat ovat olleet alkuvuoden paineessa. Viime vuosina VERille erinomaisia tuottoja tuoneet kehittyvien markkinoiden joukkolainat ovat kärsineet Yhdysvaltojen korkotasojen noususta ja kärjistyvän kauppasodan merkeistä.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen seurannan kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.6.2018 oli 19,4 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen vuosipuoliskolla oli 0,5 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.7.2013–30.6.2018) keskimääräinen nimellistuotto oli 6,4 ja viimeisten kymmenen vuoden 5,7 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,5 prosenttia.

Laajempi osavuosiraportti VER:n sivuilla.