VERin 1.1.–30.6.2020 sijoitustuotto -5,1 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 5,2 %

31.08.2020

Vuoden alkupuoliskoa hallitsi koronaviruksen aiheuttama myllerrys maailman talouteen ja osakemarkkinoille. Talouden pysähtyminen rajoitteiden vaikutuksesta oli ilmeistä. Katsauskauden lopussa koronaviruksen leviäminen oli monin paikoin saatu hallintaan, mutta koronaviruksen leviämisen toisesta aallosta oli viitteitä kesän jälkipuoliskolla ja koronarokotteen laajamittainen käyttöönotto ei ollut vielä näköpiirissä.

Valtioiden ja keskuspankkien tukitoimet jatkuivat vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla keskuspankkien toimet olivat määrätietoisia ja suuria. Keskuspankit alensivat korkotasoa, julkistivat pankkien rahoitusohjelmia ja laajensivat arvopapereiden osto-ohjelmia erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Toisella vuosineljänneksellä painopiste siirtyi valtioiden toimiin sekä erilaisiin kohdennettuihin tukitoimiin. Näiden toimenpiteiden avulla kotitalouksien ostovoima pysyi hyvänä vaikkakin säästämisaste nousi merkittävästi.

Talous heikkeni merkittävästi toisen vuosineljänneksen aikana. BKT aleni Yhdysvalloissa -9,5 prosenttia ja euroalueella -12,1 prosenttia toisen vuosineljänneksen aikana. Talouden haasteiden odotetaan jatkuvan siihen asti, kunnes rokote koronavirukseen on laajasti käytössä. Tämän arvioidaan tapahtuvan vasta vuoden 2021 aikana.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen seurannan kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.6.2020 oli 19,3 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen puolivuotiskauden ajalta oli -5,1 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.7.2015–30.6.2020) keskimääräinen nimellistuotto oli 3,4 ja viimeisten kymmenen vuoden 5,2 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,2 prosenttia.

Sijoitusten reaalituotoksi ensimmäiseltä vuosipuoliskolta muodostui -4,7 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 2,7 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 4,0 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen reaalituotto on ollut 3,8 prosenttia.

Valtion näkökulmasta sijoitustoiminnan tuottoa voidaan verrata myös valtionvelan kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumiseksi kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenenä viime vuonna VERin vuosituotto on ollut keskimäärin 3,8 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä noin 6,2 miljardia euroa suurempi kuin kulloistakin rahastoa vastaavalle määrälle laskettu valtionvelan kumulatiivinen keskikustannus samalta ajalta.

VERissä seurataan pitkän aikavälin tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen vertaamalla toteutunutta tuottoa globaaliin indeksiin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.

Tammi–kesäkuun 2020 yksityiskohtainen tarkastelu

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti VERin sijoitukset jaetaan korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Kesäkuun lopussa korkosijoitusten osuus oli 37,8 prosenttia, osakesijoitusten 52,1 prosenttia ja muiden sijoitusten 9,9 prosenttia. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat ensimmäisen vuosipuoliskon ajalta -1,1 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset -8,5 prosenttia.

Lisätietoja:

Yllä oleva on ote Valtion Eläkerahaston ajanjaksoa 1.1.-30.6.2020 koskevasta osavuosikatsauksesta. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Valtion Eläkerahaston verkkosivuilla:

VERin 1.1.–30.6.2020 sijoitustuotto -5,1 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 5,2 %

Lisätietoja: Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: 0295 201 210

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 19,3 miljardia euroa kesäkuun 2020 lopussa.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

Linkit ja liitteet

Sijoitukset riskin mukaisesti ryhmiteltynä 30.6.2020 (pdf)