VERin 1.1.–30.9.2017 tuotto 5,2 %; viiden vuoden vuosituotto 6,6 %

25.10.2017

Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kokonaisuutena suotuisa. Makrotaloudellinen kehitys on vahvistunut edelleen laaja-alaisesti eri puolilla maailmaa ja talouden eri sektoreilla. Tämä on tukenut yritysten tulosten kehitystä. Keskeisten keskuspankkien kevyenä jatkunut rahapolitiikka on lisäksi pönkittänyt osakekurssien nousua.

Korkomarkkinoilla riskillisinä pidetyt kohteet – yrityslainat ja kehittyvät markkinat - ovat edelleen tuottaneet valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia paremmin.

Myös Valtion Eläkerahaston salkun kehitys on jatkunut myönteisenä.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään kuluvasta vuodesta alkaen entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen arvioinnin kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.9.2017 oli 19,4 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli 5,2 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.10.2012–30.9.2017) keskimääräinen nimellistuotto oli 6,6 ja viimeisten kymmenen vuoden 4,7 prosenttia vuodessa.

Sijoitusten reaalituotoksi kolmelta ensimmäiseltä neljännesvuodelta muodostui 4,9 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 6,0 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 3,2 prosenttia vuodessa.

Valtion näkökulmasta sijoitustoiminnan tuottoa voidaan verrata myös valtionvelan kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumista varten kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenenä viime vuonna VERin tuotto on ollut keskimäärin 2,4 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Nykymuotoisen toiminnan aikana vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä noin 5,6 miljardia euroa suurempi kuin vastaavalle määrälle laskettu valtionvelan kumulatiivinen keskikustannus samalta ajalta.

VERissä seurataan pitkän aikavälin tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen vertaamalla toteutunutta tuottoa globaaliin indeksiin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.

Tammi – syyskuun 2017 yksityiskohtainen tarkastelu

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti VERin sijoitukset jaetaan korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Syyskuun lopussa korkosijoitusten osuus oli 42,5 prosenttia, osakesijoitusten 46,3 prosenttia ja muiden sijoitusten 9,4 prosenttia. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat kolmen ensimmäisen neljännesvuoden ajalta 1,9 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset 9,2 prosenttia.

Lisätietoja

Yllä oleva on ote Valtion Eläkerahaston ajanjaksoa 1.1.-30.9.2017 koskevasta osavuosikatsauksesta. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Valtion Eläkerahaston verkkosivuilla:

VERin 1.1.–30.9.2017 tuotto 5,2 %; viiden vuoden vuosituotto 6,6 %