VERin 1.1.–30.9.2018 tuotto 2,0 %; viiden vuoden vuosituotto 6,0 %

29.10.2018

Maailmantalouden kasvu jatkui tarkastelukaudella suhteellisen vahvana, mutta kasvun nopein vaihe näyttää monilla talousalueilla jo ohitetun. Protektionistiset toimet, korkotasojen nousu Yhdysvalloissa ja maakohtaiset vaikeudet eri puolilla ovat heikentäneet osaltaan taloussentimenttiä keväästä alkaen.

Osakemarkkinoiden kehitys oli tarkastelukaudella erityisen suotuisaa Yhdysvalloissa, missä yritysten tulokset ovat ennätystasolla nopean talouskasvun ja veronalennusten johdosta. Myös Suomen osakemarkkinat tuottivat hyvin.

Korkomarkkinat ovat olleet alkuvuoden paineessa. Viime vuosina VERille erinomaisia tuottoja tuoneet kehittyvien markkinoiden joukkolainat ovat kärsineet Yhdysvaltojen korkotasojen noususta, vahvistuneesta Yhdysvaltojen dollarista ja kärjistyvän kauppasodan merkeistä.

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen seurannan kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.9.2018 oli 19,7 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta 2,0 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 1,5 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.10.2013–30.9.2018) keskimääräinen nimellistuotto oli 6,0 ja viimeisten kymmenen vuoden 6,3 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,5 prosenttia.

Laajempi osavuosiraportti VER:n sivuilla.

Linkit ja liitteet