VERin 1.1.–31.3.2018 tuotto -1,0 %; viiden vuoden vuosituotto 5,6 %

27.04.2018

Sijoitusmarkkinoita vuonna 2017 leimannut hämmästyttävän matala volatiliteetti ei ole vuonna 2018 jatkunut ja erityisesti osakekurssit liikkuivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana voimakkaasti molempiin suuntiin. Vuoden alun myönteisen kehityksen jälkeen kurssit kääntyivät tammi-helmikuun vaihteen aikoihin tuntuvaan laskuun. Vuosineljänneksen loppupuolella osakemarkkinat liikkuivat vilkkaasti molempiin suuntiin.

Makrotaloudellinen kehitys on pysynyt edelleen hyvänä eri puolilla maailmaa ja talouden eri sektoreilla. Tämä on vahvistanut myös yritysten tuloskehitystä. Euroopan ja Japanin keskuspankkien kevyenä jatkunut rahapolitiikka on osaltaan tukenut reaalitaloutta ja Yhdysvalloissa verouudistuksen tuleminen voimaan on ruokkinut kysyntää. Yhä useammat taloudelliset tunnusluvut ovat kuitenkin alkaneet viitata siihen, että voimakkaimman kasvun vaihe alkaa useilla talousalueilla olla takana.

Korkomarkkinoiden kehitys oli alkuvuonna pääosin vaatimatonta.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen seurannan kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 31.3.2018 oli 19,3 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli -1,0 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.4.2013–31.3.2018) keskimääräinen nimellistuotto oli 5,6 ja viimeisten kymmenen vuoden 5,4 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,5 prosenttia.

Laajempi osavuosiraportti VER:n sivuilla.

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: (09) 2515 7010.