VERin 1.1.–31.3.2020 sijoitustuotto -12,6 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 4,2 %

04.05.2020

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana koronavirus (covid-19) hallitsi yhteiskunnan, talouden ja markkinoiden kehitystä. Alkuvuoden hyvä vire osakemarkkinoilla kääntyi osakemarkkinoiden merkittävään laskuun 24.2.–23.3. välisellä noin kuukauden ajanjaksolla. Tuona ajanjaksona vahvistui koronaviruksen leviämisen laajuus ja nopeus. Lisäksi eri maat joutuivat ottamaan käyttöön elinkeinotoiminnan ja yksilöiden liikkumista rajoittavia merkittäviä toimia. Neljänneksen loppua kohden merkittävä osa Euroopan valtioista ja Yhdysvallat oli asettanut liikkumisen rajoituksia omassa maassa sekä rajoille. Taloudellisen toimeliaisuuden heikentyminen oli laajuudessaan ja muodossaan ennen näkemätöntä.

Ajanjaksolle ajoittuivat keskuspankkien ja valtioiden merkittävät tukitoimet. Yhdysvaltain keskuspankki alensi voimallisesti korkotasoa ja valtio julkisti merkittävän 2,3 biljoonan dollarin tukipaketin. Euroopassa vastaavasti EKP julkisti poikkeukselliset rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä tukevat toimet ja Euroopan eri valtiot tekivät merkittäviä yrityksiä ja yksilöitä tukevia taloudellisia toimia.

Suurimman painoarvon maailman indeksistä muodostavan Yhdysvaltain markkinoiden suurimmat päivälaskut nähtiin maaliskuussa -9,5 % (12.3.) ja -12,0 % (16.3.). Vastaavissa kriiseissä nähdään tyypillisesti myös voimakkaita nousuja. Osakemarkkinoiden suurin nousu oli Yhdysvaltain keskuspankin merkittävän toimenpidepaketin jälkeen 24.3., jolloin osakemarkkinat nousivat päivässä +9,3 %.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen seurannan kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 31.3.2020 oli 17,9 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli -12,6 prosenttia.

Viimeisten viiden vuoden (1.4.2015–31.3.2020) keskimääräinen nimellistuotto oli 1,3 ja viimeisten kymmenen vuoden 4,2 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 4,7 prosenttia.

Sijoitusten reaalituotoksi ensimmäiseltä neljännesvuodelta muodostui -12,5 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 0,6 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 2,9 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen reaalituotto on ollut 3,3 prosenttia.

Valtion näkökulmasta sijoitustoiminnan tuottoa voidaan verrata myös valtionvelan kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumiseksi kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenenä viime vuonna VERin vuosituotto on ollut keskimäärin 2,6 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä noin 4,6 miljardia euroa suurempi kuin kulloistakin rahastoa vastaavalle määrälle laskettu valtionvelan kumulatiivinen keskikustannus samalta ajalta.

VERissä seurataan pitkän aikavälin tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen vertaamalla toteutunutta tuottoa globaaliin indeksiin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.

Tammi- maaliskuun 2020 yksityiskohtainen tarkastelu

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti VERin sijoitukset jaetaan korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Maaliskuun lopussa korkosijoitusten osuus oli 39,0 prosenttia, osakesijoitusten 49,3 prosenttia ja muiden sijoitusten 11,1 prosenttia. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat ensimmäisen neljännesvuoden ajalta -5,6 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset -21,6 prosenttia.

Lisätietoja:

Yllä oleva on ote Valtion Eläkerahaston ajanjaksoa 1.1.-31.3.2020 koskevasta osavuosikatsauksesta. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Valtion Eläkerahaston verkkosivuilla:

VERin 1.1.–31.3.2020 sijoitustuotto -12,6 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 4,2 %

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: 0295 201 210

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 17,9 miljardia euroa maaliskuun 2020 lopussa.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.