VERin vuosikatsaus 2015: sijoitustuotto 4,9 prosenttia

03.03.2016

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto vuodelta 2015 oli 4,9 prosenttia. Kun inflaatio oli lievästi negatiivinen, reaalituotoksi muodostui 5,1 prosenttia, joka ylittää eläkejärjestelmässä yleisesti odotettavan pitkän aikavälin keskimääräisen tuottotason. Sijoitustuotto oli hyvä erityisesti, kun otetaan huomioon markkinoiden levottomuus ja ailahtelevuus vuoden mittaan.

Kaikkien omaisuusluokkien tuotto oli vuonna 2015 positiivinen. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat 0,2 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset 10,3 prosenttia. Muista sijoituksista parhaiten tuottivat pääomarahastosijoitukset, 18,6 prosenttia. Myösinfrastruktuuri-, kiinteistö- ja private credit -rahastosijoitusten tuotot olivat hyviä.

VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden 2015 lopussa 17,9 miljardia euroa (17,6 miljardia euroa vuonna 2014). Tästä oli korkosijoituksia 49,0 (51,5) prosenttia, osakesijoituksia 43,1 (42,2) prosenttia ja muita sijoituksia 7,5 (6,6) prosenttia. Sijoitusomaisuuden kasvua rajoitti se, että VERistä tuloutettiin valtiolle yksivuotisen poikkeuslain perusteella ylimääräiset 500 miljoonaa euroa.

VERin viiden viime vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,5 ja reaalituotto 4,0 prosenttia. Kymmenen vuoden keskimääräiset tuotot olivat nimellisesti 4,5 ja reaalisesti 2,7 prosenttia.

Vuonna 2015 sijoitusmarkkinoita leimasi keskuspankkien korostunut rooli. Yhdysvaltojen keskuspankin koronnoston odottaminen ja toteutuminen sekä Euroopan ja Japanin keskuspankkien elvytyspolitiikka hallitsivat sijoittajien asemoitumista. Niin osake- kuin korkomarkkinoiden samoin kuin hyödykkeiden ja osin myös valuuttojen liikkeet olivat pitkin vuotta huomattavan suuria.

Reaalitaloudellinen toimintaympäristö oli vuonna 2015 vaihteleva. Talouskasvu heikkeni useissa maailmantalouden avainroolissa edellisvuosina olleissa nousevissa talouksissa, ennen kaikkea Kiinassa. Myös Yhdysvaltojen talouskehitykseen alkoi kasautua kysymysmerkkejä, kun taas läntisessä Euroopassa talouskasvu oli edellisvuosia pirteämpää. Suomen talous ei päässyt muun Euroopan imuun, vaan meillä koettiin neljäs peräkkäinen heikko vuosi.

Lisätietoja:

VERin vuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan VERin verkkosivuilla:

VERin vuosikatsaus 2015: sijoitustuotto 4,9 prosenttia

VERin ennakkotiedote tilinpäätöksestään 27.1.2016:

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 4,9 prosenttia