Veritaksella vahva tulos 2015

18.02.2016
  • Sijoitukset tuottivat yhteensä 5,8 prosenttia.
  • Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 12,3 prosenttia. Osakesijoituksiin kuuluvat pääomasijoitukset tuottivat 20,9 prosenttia.
  • Vakavaraisuuspääoma oli 616,6 miljoonaa euroa, joka on 28,1 prosenttia vastuuvelasta. Suhde vakavaraisuusrajaan on 2,2.
  • TyEL-palkkasumma kasvoi 1,9 prosentilla 1 627,7 miljoonaan euroon ja YEL-työtulo 0,6 prosentilla 256,5 miljoonaan euroon.

Haastavasta sijoitusilmapiiristä huolimatta Veritaksen sijoitukset onnistuivat hyvin vuonna 2015. Kokonaistuotto oli 5,8 (6,5) prosenttia. Parhaiten sijoituslajeista tuottivat osakkeet, 12,3 (9,1) prosenttia. Kiinteistömarkkinat piristyivät ja kiinteistösijoitusten tuotto oli 10,3 (5,7) prosenttia.

”Osakkeet tuottivat odotetusti paremmin kuin korkosijoitukset”, sijoitusjohtaja Niina Bergring kertoo.

Pääomasijoitukset tuottivat 20,9 prosenttia. ”Olemme rakentaneet Private Equity -salkkuamme huolellisesti, ja se toi nyt erinomaisen tuloksen.”

”Pääomasijoituksissa ja kiinteistösijoituksissa kehitystyön tuloksen näkee vasta 5–10 vuoden viiveellä. Olemme myös panostaneet aktiiviseen salkunhoitajien valintaan, mikä toi positiivisen lisän tulokseemme viime vuonna.”

Sijoitusmarkkinoita leimaa epävarmuus

Globaalin taloussyklin lähestyessä kypsää vaihetta markkinanäkymiä leimaa epävarmuus ja vaikeammat taloudelliset raamit.

”Viime vuoden lopulla likvidien riskisijoitusten kuten osakkeiden ja yrityslainojen heilunta kasvoi. Hajauttamisesta tulee yhä tärkeämpää, ja sen merkitys on korostunut entisestään vuoden 2016 ensimmäisinä viikkoina.”

”Viime ajan raju markkinaliikehdintä johtuu osittain Kiinan kehitykseen liittyvästä huolesta. Samalla on herännyt epäilys keskuspankkien kyvystä riittävään elvytykseen, jotta globaali kasvu saisi vauhtia. Tätä ajatellen tavoittelemme vuodelle 2016 vakaata tuottoa maltillisella riskiprofiililla.”

Veritaksen sijoitussalkku oli vuoden 2015 lopulla 2,8 miljardia euroa. Vuotuinen nimellistuotto on vuodesta 1997 ollut 6,0 prosenttia. Viiden edellisen vuoden tuotto on ollut keskimäärin 5,1 prosenttia.

Reaalituotto vastaaville ajanjaksoille on 4,3 ja 3,6 prosenttia, mikä ylittää Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin työeläkemaksun kehitykselle ja järjestelmän rahoitukselle asettaman 3,5 prosentin reaalituotto-olettaman.

Vakuutettujen yritysten määrä kasvo

Vakuutettu TyEL-palkkasumma kasvoi 30 miljoonaa euroa 1 627,7 miljoonaan euroon (1 597,3) ja TyEL-vakuutusten määrä nousi sadalla vakuutuksella 7 041 (6 931) vakuutukseen.

YEL-kanta pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2014 ja kattoi 10 735 (10 739) vakuutusta. Vakuutettu YEL-työtulo kasvoi 0,6 prosenttia 256,5 miljoonaan euroon.

”Maksutulomme kasvaa kolmatta vuotta peräkkäin, mikä on mielestäni erinomainen saavutus tässä taloudellisessa tilanteessa”, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman sanoo. ”Olemme panostaneet henkilökohtaiseen palveluun ja toimivaan kumppaniverkostoon, mikä on vahvistanut asemaamme kohderyhmämme eli pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien parhaana työeläkekumppanina.”

Eläkkeensaajien määrä kasvoi 3,1 prosenttia 29 560 (28 673) henkilöön.

”Kun vakuutetut työntekijät, yrittäjät ja eläkkeensaajat lasketaan yhteen, voimme sanoa, että olemme vuonna 2015 hoitaneet lakisääteisen eläketurvan reilulle 90 000 henkilölle”, Stenman sanoo.

Vahva vakavaraisuus

Vakavaraisuuspääoma kasvoi 616,8 (595,9) miljoonaan euroon ja oli 28,1 (28,9) prosenttia vastuuvelasta. Suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,2 (2,2).

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Tilinpäätöskatsaus 2015

Tilinpäätöskatsauksen 2015 tietoja ei ole tilintarkastettu.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138