Veritakselle hyvä 11,3 prosentin sijoitustulos – osakkeet ja korkopaperit tuottivat parhaiten

14.02.2013

Veritas Eläkevakuutuksen vuoden 2012 tilinpäätös:

  • Veritaksen sijoitukset tuottivat yhteensä 11,3 (-4,9) prosenttia vuonna 2012
  • Nimellinen keskituotto vuodesta 1997 oli 5,9 prosenttia
  • Maksutulo kehittyi positiivisesti, +8,2 prosenttia nousten 458,2 miljoonaan euroon
  • Vakavaraisuusaste vahvistui 24,1 (17,7) prosenttiin vastuuvelasta ja oli 2,4-kertainen (2,3) vakavaraisuusrajaan nähden
  • Toiminnan tehokkuutta mittaava hoitokustannusprosentti oli 89,9 (88,7)

Onnistuneesta allokaatiosta johtuen Veritaksen sijoitukset tuottivat erinomaisesti vuonna 2012: kokonaistuotto nousi 11,3 prosenttiin. ”Onnistuimme erityisen hyvin korkosijoituksissa, joiden tuotto ylsi peräti 11,7 prosenttiin. Senhetkiseen korkotasoon nähden se on erittäin hyvä tulos”, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman kommentoi yhtiön tilinpäätöstä. Myös osakesijoitukset tuottivat hyvin, 13,9 prosenttia.

Veritaksen pitkän aikavälin sijoitusstrategia on ollut onnistunut. ”Pitää muistaa, että eläkesijoitukset tehdään pitkällä tähtäimellä. Eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan sääntöjä muutettiin vuonna 1997. Siitä alkaen Veritaksen vuotuinen keskimääräinen nimellistuotto on ollut 5,9 prosenttia. Viimeisten kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,8 prosenttia, huolimatta osakemarkkinoiden syöksylaskusta vuosina 2008 ja 2011”, Stenman sanoo. Eläketurvakeskus käyttää 3,5 prosentin reaalituotto-olettamaa arvioidessaan työeläkemaksujen kehitystä. Veritaksen vuotuinen reaalituotto on ollut keskimäärin 4,0 prosenttia sekä vuodesta 1997 lähtien laskettuna että 10 viime vuoden aikana.

Myös maksutulo kehittyi myönteisesti: maksutulo nousi 8,2 prosentilla 458,2 miljoonaan euroon. ”Yhteistyökumppaneidemme kautta tapahtuva myynti on viime vuoden aikana kiihtynyt. Tänä vuonna odotamme myynnin yhä kasvavan, sillä teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä Aktia Vahinkovakuutuksen kanssa, josta myös omistamme 15 prosenttia.”

Hyvä tulos heijastuu myös asiakashyvityksiin. Veritas siirtää 4,8 miljoonaa euroa asiakashyvityksiin, mikä tarkoittaa runsaan 40 prosentin nousua edeltävään vuoteen verrattuna. Asiakashyvitykset muodostavat 0,3 prosenttia TyEL-palkkasummasta.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2012 löytyy Veritaksen verkkosivuilta

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoituspäällikkö Veronica Törnwall, puh. 010 550 1812, 040 514 7229
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 550 1786, 050 593 0138

Lähettäjä
Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 5501 663, 045 636 6046