Veritaksen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2014: Vahva alkuvuosi toi 4,6 prosentin tuoton sijoituksille

21.08.2014
  • Parhaiten tuottivat osakkeet, 6,7 prosenttia
  • Korkosijoitukset tuottivat erittäin hyvin, 4,2 prosenttia
  • Suorat kiinteistösijoitukset kehittyivät tasaisesti ja tuottivat 3,1 prosenttia
  • Vakavaraisuuspääoma kasvoi 604,4 miljoonaan euroon.

Vuoden kaksi ensimmäistä neljännestä on sijoitusten osalta sujunut odotusten mukaisesti. ”Olemme tyytyväisiä ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen”, Veritaksen sijoitusjohtaja Niina Bergring sanoo. ”Maltillinen sijoitusstrategiamme on osoittautunut oikeaksi valinnaksi.”

”Korkotaso laski jopa odotettua enemmän, mikä toi korkosijoituksillemme erityisen hyvän 4,2 prosentin tuoton.” Laskevat korot laskevat korkosijoitusten tuotto-odotuksia, mikä on ongelma kaikille pitkän tähtäimen sijoittajille. ”Useimpien omaisuuslajien tuotto-odotukset ovat laskeneet entisestään ja reaalituotto-odotusten saavuttaminen on kaikille vaikeaa. Tämä johtaa niin kutsuttuun ”hunt for yield” -ilmiöön, jossa riskisijoitusten arvo nousee ympäröivän maailman levottomuuksista huolimatta.”

Myönteistä seurantajaksolla on USA:n talouden normalisoituminen pitkän elpymiskauden jälkeen. Tämä johtuu kuitenkin pääasiassa keskuspankki FED:n elvytystoimista. ”Talouden kehitys kulkee nyt USA:ssa ja Euroopassa eri polkuja, Yhdysvalloissa luottamus talouteen on palannut. Euroopassa keskuspankki ei ole onnistunut saamaan aikaan samaa kehitystä. Ongelman ratkaisun kannalta usko keskuspankkien kykyyn käsitellä globaaleja deflatorisia riskejä on avainasemassa. Jos luottamus murtuu, edessä on mitä varmimmin markkinalevottomuutta ja volatiliteettia.”

Vaikka alkuvuosi sujuikin hyvin, ovat syksyn näkymät varovaiset. ”Itä-Euroopan geopoliittiset riskit ovat vaarassa eskaloitua. Se vaikuttaa markkinanäkymiin etenkin Euroopassa. Seuraamme tilannetta ja pidämme varovaisen osakepainon myös jatkossa.”

Bergring kantaa huolta myös Kiinan talouden kehityksestä. ”Kiinan talous on ohittanut velkavetoisen kasvuvaiheen ja uutiset luottotappioriskeistä ovat edelleen olleet huolestuttavia. Siitä huolimatta osakemarkkinat jaksoivat toipua kesän aikana.”

Veritaksen vakavaraisuus vahvistui vuodenvaihteesta ja vakavaraisuuspääoma ylitti 600 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan oli 30,2 prosenttia, mikä on 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Vuodesta 1997 Veritaksen vuotuinen nimellinen keskituotto on ollut 6,1 prosenttia. Reaalituotto vastaavalla jaksolla on 4,2 prosenttia.

Osavuosiraportin 1–6/2014 tietoja ei ole tilintarkastettu.

Liitteet

Osavuosiraportti 1–6/2014

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138